Trưởng Phòng Ðiều Tra thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ nói rằng bọn giả mạo đang gọi điện thoại và tự nhận đang làm việc cho “Sở Di Trú Mỹ ”. Họ gọi cho rất nhiều di dân trên khắp Hoa Kỳ, với ý đồ đánh cắp thông tin cá nhân và lý lịch. Đó là một trong những vấn đề về di trú Mỹ mà bạn cần quan tâm gần đây.

Di dân Mỹ là trẻ em diện DACA có thể sống “thoải mái”

Ngày 21/4 Tổng thống Donald Trump nói rằng những di dân trẻ diện DACA có thể sống “thoải mái”, và họ sẽ không phải là trọng điểm trong vấn đề trục xuất theo những chính sách di trú của ông. Diện di trú DACA là chương trình tạm hoãn thi hành lệnh trục xuất những người đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thơ ấu. Ông Trump nói rằng hành pháp “không truy đuổi “Dreamers”, mà chỉ truy đuổi tội phạm mà thôi”. Ông cũng nói rằng khi trở thành “Dreamers” thì “đây là một vấn đề lương tâm”

Chữ “Ước Mơ” (DREAM) được tiêu biểu cho các ý nghĩa sau đây: Sự Phát Triển (the Development), Trợ Giúp (Relief), và Giáo Dục (Education) cho Trẻ Ngoại Kiều (Alien Minors). Ðây là một dự luật di trú Mỹ nhắm đến việc trợ giúp các trẻ em gốc La Tinh hiện đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Họ gọi cho rất nhiều di dân trên khắp Hoa Kỳ, với ý đồ đánh cắp thông tin cá nhân và lý lịch. Đó là một trong những vấn đề về di trú Mỹ mà bạn cần quan tâm gần đây.

Khi ông Trump nói đây là một vấn đề của “lương tâm”, thì cùng lúc đó, một di dân 23 tuổi thuộc chương trình DACA, anh Juan Manuel Montes, mới đây đã bị trục xuất về Mễ Tây Cơ mặc dù anh nói anh hợp lệ chương trình DACA. Nhưng ông Trump lại nói rằng trường hợp này “hơi khác biệt với những hồ sơ Dreamer khác”, nhưng ông không giải thích khác biệt ra sao!

Ðiện thoại giả di trú Mỹ muốn trộm lý lịch nạn nhân

Trưởng Phòng Ðiều Tra thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ nói rằng bọn giả mạo đang gọi điện thoại và tự nhận đang làm việc cho “Sở Di Trú Hoa Kỳ”. Họ gọi cho rất nhiều di dân trên khắp Hoa Kỳ, với ý đồ đánh cắp thông tin cá nhân và lý lịch. Bọn giả mạo này có địa bàn hoạt động tại Ấn Ðộ và thường có âm giọng của người Ấn Ðộ. Họ đang dùng kỹ thuật được gọi là “lừa đảo”, bằng cách sửa đổi số điện thoại giống như cuộc gọi từ số điện thoại khẩn cấp từ Bộ Nội An Hoa Kỳ, đó là số 1-800-323-8630.

Bọn lừa đảo này đòi có hoặc muốn xác minh thông tin cá nhân của nạn nhân. Ðôi khi, chúng nói với những người này là nạn nhân bị đánh cắp lý lịch nên cần phối kiểm!

Bộ Nội An không bao giờ dùng điện thoại khẩn để gọi ra ngoài cộng đồng. Họ chỉ dùng số điện thoại để nhận những cuộc gọi từ cộng đồng. Quý vị không nên trả lời những cuộc gọi có số 1-800-323-8603, nhưng nếu đã lỡ nghe cuộc gọi này thì không nên cho bất cứ thông tin cá nhân nào của mình.

Trưởng Phòng Ðiều Tra thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ nói rằng bọn giả mạo đang gọi điện thoại và tự nhận đang làm việc cho “Sở Di Trú Hoa Kỳ”.

Bọn giả mạo giả danh một nhân viên Sở di trú USCIS và đòi hỏi những thông tin cá nhân, chẳng hạn như số An sinh Xã hội, số Thông hành (passport), hoặc số Ngoại kiều (alien number). Và chúng bịa rằng có những vấn đề rắc rối trong hồ sơ di trú của nạn nhân, và yêu cầu nạn nhân trả tiền để điều chỉnh những hồ sơ này. Nên nhớ, Sở di trú Mỹ KHÔNG bao giờ yêu cầu những thông tin cá nhân hoặc phải trả tiền qua điện thoại và Sở di trú MỸ không bao giờ gọi cho bất kỳ ai.

Chương trình visa H1-B cần được nghiên cứu lại

Mới đây, ông Trump tuyên bố chương trình visa H1-B cần được nghiên cứu lại vì ông cảm thấy có quá nhiều việc làm sẽ đưa cho người ngoại quốc. Có khoảng 200,000 người ngoại quốc ở Hoa Kỳ có chiếu khán làm việc H1-B, và ông Obama đã cho phép người hôn phối của họ làm việc tại Hoa Kỳ. Có nghĩa là 400,000 việc làm tại Hoa Kỳ đã đưa cho người ngoại quốc. Sắc lệnh hành pháp mới nhất của ông Trump được gọi là “Mua (hàng) Mỹ, Mướn Người Mỹ”. Sắc lệnh này nói rằng chương trình chiếu khán làm việc H1-B sẽ được thay đổi rất nhiều để giảm số công nhân ngoại quốc có năng khiếu làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ.

Trong năm nay, suốt tuần đầu tiên của Tháng Tư, chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được 200,000 đơn của những người ngoại quốc muốn có được 1 trong số 85,000 visa Mỹ H1B đang có sẵn. Tám mươi lăm ngàn đương đơn sẽ được chọn bất kỳ từ một chương trình của máy điện tử, cũng giống như xổ số vậy. Ông Trump tin rằng với những đòi hỏi khó khăn hơn sẽ làm nản lòng những công ty thuê muớn người ngoại quốc gửi tràn ngập đơn H1-B đến Sở di trú hàng năm. Kết quả có thể làm cho những công ty như Amazon và Intel sẽ có cơ hội tốt hơn để thu nhận cẩn thận những công nhân ngoại quốc được chọn lọc.

Trong năm nay, suốt tuần đầu tiên của Tháng Tư, chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được 200,000 đơn của những người ngoại quốc muốn có được 1 trong số 85,000 visa Mỹ H1B đang có sẵn.

Trở lại vấn đề Úc Ðại Lợi: Thủ tướng Malcolm Turnbull quyết định rằng phải thay đổi một số luật di trú của quốc gia to lớn này. Ông nói rằng “Người Úc phải được ưu tiên có việc làm tại Úc – vì thế chúng ta cần chấm dứt việc đưa công nhân ngoại quốc tạm thời vào quốc gia này. Chúng ta sẽ không thể để chiếu khán tạm thời là con đường cho người ngoại quốc lấy những công việc nên dành cho người Úc”.

Tân Tây Lan (New Zealand), nước láng giềng của Úc, cũng đang dự tính thay đổi chương trình di trú, bao gồm những quy định hạn chế chiếu khán cấp cho công nhân có năng khiếu. Họ hy vọng điều này sẽ mang lại việc làm cho công dân Tân Tây Lan trước khi đưa cho người nước ngoài.Rất có thể ông Trump sẽ cố bắt chước một số những quy định mới của Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan về vấn đề nhập tịch và công nhân nước ngoài.

Chính phủ Úc cũng tính đến việc siết lại những quy định về nhập tịch để yêu cầu đương đơn phải có khả năng Anh ngữ nhiều hơn, di trú Mỹ  lâu hơn và những bằng chứng về sự hội nhập xã hội, như phải có việc làm chẳng hạn. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng việc trắc nghiệm thi nhập tịch sẽ phải nói lên giá trị của nước Úc.Ông nói rằng: “Ðiều này sẽ rất tốt cho các đương đơn, tốt cho đất nước, đề cao các giá trị của nước Úc trong từng trái tim của công dân Úc. Ðây là sự trung thành và cam kết cho những giá trị của nước Úc”.

Những công dân Úc trong tương lai sẽ phải có khả năng Anh ngữ và phải là thường trú nhân ít nhất bốn năm. Hiện nay tại Úc, một thường trú nhân có thể trở thành công dân Úc trong một năm.Ông Peter Dutton, Bộ trưởng Di Trú Mỹ, nói rằng cảnh sát sẽ kiểm tra lý lịch các đương đơn nhiều hơn. Những người vi phạm tội bạo hành gia đình sẽ không hợp lệ để xin nhập tịch Úc.

Chính phủ Úc cũng tính đến việc siết lại những quy định về nhập tịch để yêu cầu đương đơn phải có khả năng Anh ngữ nhiều hơn, di trú Mỹ  lâu hơn

Ông Turnbull nói rằng: “Ðược là thành viên trong gia đình Úc là một đặc ân và nên được ban cho những người ủng hộ những giá trị của chúng ta, tôn trọng luật của chúng ta và muốn làm việc mẫn cán bằng cách hòa nhập và cống hiến cho một nước Úc tốt đẹp hơn”.Tất cả những quy luật của Úc và Tân Tây Lan có vẻ sẽ được hành pháp Trump ủng hộ và cho dân chúng Hoa Kỳ nói chung, nếu việc cải tổ di trú toàn diện được thực hiện.