Các chương trình định cư Canada 2018

Dường như các chương trình định cư Canada được thiết kế để thu hút di dân nhằm mục đích đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của Canada.

Chương trình định cư Canada

Định cư Canada bao gồm nhiều loại visa Canada cho nhiều đối tượng như các ứng viên có tay nghề và trình độ Anh/Pháp ngữ, các doanh nhân hoặc nhà đầu tư thành đạt hoặc những người đang có người thân hoặc bạn bè/họ hàng xa đang sinh sống tại Canada.

Các visa định cư Canada được chia thành nhiều nhóm:

Định cư Canada diện tay nghề

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Định cư Canada diện doanh nhân và đầu tư

Định cư Canada diện lao động

Định cư Canada diện bảo lãnh gia đình

Định cư Canada diện visa du học

Các loại visa tạm trú: thăm thân, du lịch, công tác, chữa bệnh…

Sau đây là danh sách các chương trình định cư Canada:

* Định cư diện tay nghề

– Tay nghề Liên bang:

 • Tay nghề Liên bang nhóm Kỹ năng
 • Tay nghề liên bang nhóm ngành Thợ
 • Tay nghề Liên bang nhóm Kinh nghiệm

– Tay nghề tỉnh bang:

 • Tay nghề Ontario
 • Tay nghề Quebec
 • Tay nghề Alberta
 • Tay nghề British Columbia
 • Tay nghề Manitoba
 • Tay nghề New Brunswick
 • Tay nghề Newfoundland và Labrador
 • Tay nghề Nova Scotia
 • Tay nghề Saskatchewan
 • Tay nghề Yukon
 • Tay nghề Prince Edward Island
 • Tay nghề Northwest Territories and Nunavut

Visa lao động

* Định cư diện doanh nhân và Đầu tư

– Chương trình Liên bang:

 • Chương trình Thử nghiệm Nhà đầu tư định cư Vốn liên doanh (Tạm dừng)
 • Chương trình Startup Visa (Liên bang)
 • Chương trình Self-employed Visa (Liên bang)

– Doanh nhân và đầu tư tỉnh bang

 • Doanh nhân Ontario
 • Doanh nhân Quebec
 • Doanh nhân Alberta
 • Doanh nhân British Columbia
 • Doanh nhân Manitoba
 • Doanh nhân New Brunswick
 • Doanh nhân Newfoundland và Labrador
 • Doanh nhân Nova Scotia
 • Doanh nhân Saskatchewan
 • Doanh nhân Yukon
 • Doanh nhân Prince Edward Island
 • Doanh nhân Northwest Territories and Nunavut

– Visa đoàn tụ gia đình:

 • Bảo lãnh vợ/chồng và con phụ thuộc
 • Bảo lãnh cha mẹ
 • Bảo lãnh con mồ côi và quan hệ khác

Visa du học Visa du lịch, thăm thân, công tác, chữa bệnh

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc