Visa định cư Mỹ là loại visa dành cho người nước ngoài muốn vào Mỹ nhập cư để sinh sống, làm việc mà không có những hạn chế nào cản trở. Những người nhập cư sẽ có thể trở thành thường trú nhân, được cấp thẻ xanh nếu họ chứng minh rằng mình đạt đủ tiêu chuẩn của một trong số những visa định cư cụ thể nhập cư vào Mỹ. Vậy các diện bảo lãnh định cư Mỹ gồm những diện nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Diện thân nhân trực tiếp

Công dân Hoa kỳ có thể bảo lãnh định cư cho thân nhân trực tiếp của mình sang Mỹ để sinh sống, học tập, làm việc. Diện thân nhân trực tiếp bao gồm:

– Vợ hoặc chồng

– Con chính thức, con nuôi, con riêng dưới 21 tuổi và còn độc thân

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

– Cha mẹ của công dân Mỹ trên 21 tuổi

Diện bảo lãnh gia đình

Diện bảo lãnh gia đình của công dân Hoa Kỳ bao gồm:

– Con trên 21 tuổi, còn độc thân

– Vợ hoặc chồng của thường trú nhân Hoa Kỳ và con dưới 21 tuổi, còn độc thân của họ

– Con trên 21 tuổi còn độc thân của thường trú nhân Hoa Kỳ

– Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

– Anh, chị hoặc em của công dân Mỹ

Diện việc làm

Các diện bảo lãnh định cư Mỹ cũng bao gồm diện bảo lãnh việc làm gồm:

– Công nhân ưu tiên gồm những công nhân ở nước ngoài mà có năng lực đặc biệt về giáo dục, khoa học, thương mại, nghệ thuật, thể thao.

– Các giáo sư có tài năng và bằng cấp cao

– Các công nhân có hoặc không có chuyên môn cao nhưng có tay nghề cao.

– Các nhà đầu tư có khả năng tạo ít nhất trên 10 việc làm cho công dân Hoa Kỳ

Diện tỵ nạn

Bảo lãnh định cư này dành cho người không thể hoặc không thể trở về quốc gia của mình vì sợ trù dập bởi lý do chính trị, tôn giáo, quốc tịch, sắc tộc.

Ngoài ra, diện Fiancé, mặc dù nó không thuộc diện di dân tuy nhiên người được bảo lãnh vẫn có thể được định cư ở Mỹ với điều kiện là người đó phải kết hôn với người bảo lãnh của mình trong thời gian 90 ngày kể từ ngày đến Mỹ.

Một số những diện bảo lãnh ưu tiên khác

Chắc chắn rằng có rất nhiều người thắc mắc không biết tại sao mà hồ sơ bảo lãnh thân nhân của mình đã làm mấy năm rồi nhưng vẫn chưa được gọi đi phỏng vấn. Và chúng tôi hy vọng những người có thắc mắc này, sau khi đọc xong bài viết dưới đây ít nhiều cũng sẽ hiểu được mình thuộc diện bảo lãnh nào và đến khi nào thì mới đến lượt mình được cấp visa định cư Mỹ.

Ðối với vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi còn độc thân và cha mẹ của công dân Mỹ sẽ được xem là diện bảo lãnh trực tiếp. Đối với diện bảo lãnh trực tiếp này thì người được bảo lãnh sẽ không phải lệ thuộc vào số người xin định cư do Sở Di trú Mỹ giới hạn hàng năm. Khi hồ sơ của đương đơn này đã được chấp thuận thì Sở Di trú Mỹ và Sở Nhập Tịch sẽ cùng Trung tâm NVC – Trung tâm Chiếu Khán Quốc Gia tiến hành các thủ tục để cấp visa ngay. Còn các diện bảo lãnh định cư Mỹ sẽ phải chờ đến lượt hồ sơ xin cấp visa của mình đến lượt.

Có 4 diện bảo lãnh định cư ưu tiên như sau:

  • Con còn độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
  • Vợ hoặc chồng và con còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Hoa Kỳ, hoặc con trên 21 tuổi còn độc thân của thường trú nhân
  • Con đã lập gia đình của một công dân Mỹ
  • Anh, chị, em ruột của công dân Mỹ

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc