Là một tỉnh bang thuộc miền đông Canada, đảo hoàng tử Edward có khí hậu ấm áp, thuận lợi để định cư sinh sống lâu dài. Đây là tỉnh bang nhỏ nhất và xanh nhất của Canada với thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành. Mùa xuân năm 2011, Chính phủ của Đảo Hoàng Tử Edward đã mở cửa hình thức đầu tư định cư mới là chương trình PEIPNP, thu hút các doanh nhân nhập cư và định cư. Sau đây là các diện định cư cần biết:

Định cư đảo hoàng tử Edward diện sở hữu 100%

Đây là diện định cư dành cho những người có kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, bằng cách mua lại hoặc thành lập doanh nghiệp mới với vốn sở hữu 100% ở đảo hoàng tử Edward. Đương đơn phải đạt được các điều kiện và phải nộp một khoản phí 200,000 CAD – phí đặt cọc được hoàn trả. Phí này được giữ trong tài khoản bảo chứng bởi chính phủ tỉnh bang.

Chương trình PEIPNP
Định cư đảo hoàng tử Edward diện sở hữu 100% (Nguồn: Internet)

Bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện sau để được định cư diện toàn phần tại đảo hoàng tử Edward:

 • Hoàn thành và nộp tất cả các mẫu đơn liên bang và PNP tỉnh yêu cầu và tài liệu bổ sung.
 • Có xác minh giá trị tài sản tối thiểu là $ 600,000 là được tích lũy qua các nguồn hợp pháp và chính đáng.
 • Cung cấp kế hoạch kinh doanh chi tiết cho việc kinh doanh 100% quyền sở hữu mà nằm trong một khu vực đủ điều kiện và đáp ứng tất cả các tiêu chí chương trình đưa ra tại thời điểm nộp đơn.
 • Cung cấp các hoạt động và liên tục quản lý của doanh nghiệp tại Đảo Prince Edward.
 • Ký thỏa thuận ký quỹ có tiền đặt cọc là $ 200,000 được quản lý bởi Chính phủ tỉnh cho đến khi các điều khoản của thỏa thuận đã được đáp ứng.
 • Thực hiện đầu tư tối thiểu $ 150,000 vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Prince Edward Island thuộc sở hữu và điều hành. Tất cả các giao dịch phải phù hợp với Luật Di Trú và Bảo vệ người tị nạn.

Nếu người nộp đơn đáp ứng tất cả các tiêu chí chương trình đưa ra tại thời điểm nộp đơn và được chấp thuận, giấy chứng nhận đề cử sẽ được ban hành.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Định cư đảo hoàng tử Edward diện sở hữu một phần

Đây là chương trình định cư dành cho những người mong muốn chuyển sang kinh doanh tại đảo hoàng tử Edward trước khi được đề cử thường trú có thể xin giấy phép lao động và điều hành doanh nghiệp ít nhất một năm.

Đương đơn sẽ phải ký các thỏa thuận cần thiết trước sau khi đạt đủ các điều kiện của chương trình. Khi đạt đủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, đương đơn sẽ được đề cử bởi Văn phòng Di trú, Định cư và Dân số (Office of Immigration, Settlement and Population) để lấy quy chế thường trú vĩnh viễn tại Canada.

Định cư đảo hoàng tử Edward diện Giấy phép lao động

Chương trình PEIPNP
Định cư đảo hoàng tử Edward diện Giấy phép lao động (Nguồn: Internet)

Cũng giống như diện định cư sở hữu một phần, đây là chương trình định cư dành cho những người mong muốn chuyển sang kinh doanh tại đảo hoảng tử Edward trước khi được đề cử thường trú có thể xin giấy phép lao động và điều hành doanh nghiệp ít nhất một năm. Đương đơn sẽ phải ký các thỏa thuận cần thiết trước sau khi đạt đủ các điều kiện của chương trình. Khi đạt đủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, đương đơn sẽ được đề cử bởi Văn phòng Di trú, Định cư và Dân số (Office of Immigration, Settlement and Population) để lấy quy chế thường trú vĩnh viễn tại Canada.

Quy trình và thời gian xét cấp visa chương trình PEIPNP

 • Nộp hồ sơ cho chính phủ PEI
 • Tiến hành chuyến đi khảo sát và phỏng vấn với Sở di trú tỉnh PEI
 • Nộp hồ sơ cập nhật và dự án kinh doanh
 • Ký quỹ $200.000 CAD
 • Nộp hồ sơ xin Visa định cư
 • Cấp visa
 • Tổng thời gian có visa trung bình từ 7 – 11 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc