IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Định cư Mỹ

Định cư Mỹ

Bảo lãnh định cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình

Đoàn tụ gia đình là một trong những mục tiêu chính của hệ thống nhập cư Mỹ. Dưới đây chỉ ra các loại visa nhập cư hiện áp dụng cho nhiều trường hợp đủ điều kiện, thông qua diện...

NỔI BẬT

Cơ hội đầu tư Định cư Mỹ với dự án One...

Ngày càng nhiều người Việt Nam ấp ủ thực hiện giấc mơ định cư Mỹ. Trong thời buổi kinh tế phát triển, vấn đề...

TIN NÓNG