Định cư EB-5

Định cư EB-5

Tổ chức hội thảo đầu tư EB5

Để có thể được chuyển đến và sống ổn định tại Mỹ, trong những năm đầu, chắc chắn các nhà đầu tư chương trình EB5 sẽ gặp phải những vấn đề phát sinh, những vướng mắc liên quan đến...

Định cư Mỹ theo Chương trình EB5

Được ban hành vào năm 1990, chuong trinh EB5 là chương trình cấp thẻ xanh có điều kiện và thường trú nhân cho doanh nhân nước ngoài mang mong muốn được định cư và làm việc trên đất Mỹ....

NỔI BẬT

Vì sao nên đầu tư Mỹ?

Chúng ta thường quen với việc các nhà đầu tư Mỹ đầu tư vào Việt Nam mà cho rằng các nhà đầu tư Việt...

TIN NÓNG