Với nhiều người Việt thì định cư Mỹ không chỉ là ước mơ mà còn là khát vọng được thay đổi cuộc sống của mình nhưng đứng trước tình trạng Mỹ càng ngày càng siết chặt chính sách nhập cư thì dường như điều này càng trở nên khó thực hiện. Tuy nhiên với chương trình EB5 lại khác, chính sách này không hề bị giới hạn nhiều nên doanh nhân Việt hoàn toàn có thể đầu tư dự án để định cư Mỹ. Vậy dự án đầu tư được đánh giá theo chỉ tiêu nào?

Dự án đầu tư và vốn

Hiển nhiên muốn đầu tư thì phải có vốn là quy luật bất thành văn mà bất cứ ai cũng biết và đầu tư thông qua chương trình EB5 cũng không hề ngoại lệ. Tuy nhiên việc đầu tư ra sao với mức vốn thế nào đã được quy định từ trước đó mà nếu doanh nhân Việt muốn tham gia thì buộc lòng phải tuân theo. Trước hết là về nguồn vốn được sử dụng để đầu tư vào dự án EB5 phải là nguồn hợp pháp. Nguồn hợp pháp tức là những nguồn như lợi nhuận kinh doanh, thừa kế, cổ phiếu, tiền lương… và ứng cử viên sẽ phải đưa ra bằng chứng cụ thể về tính hợp pháp này.

Bên cạnh đó tham gia chương trình định cư tại Mỹ theo diện EB5 đồng nghĩa ứng cử viên sẽ được chọn 1 trong 2 hình thức đầu tư. Tuy được chọn nhưng ứng cử viên sẽ phải cần thận và cân nhắc trên nhiều phương diện bởi mỗi hình thức lại có ưu nhược điểm khác nhau mà từ đó có thể quyết định sự thành bại của dự án đầu tư. Cụ thể hai hình thức này chính là đầu tư là hình thức trực tiếp và đầu tư thông qua Trung tâm Vùng Regional Center.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Với đầu tư theo hình thức trực tiếp thì ứng cử viên sẽ phải đưa ra số vốn tối thiểu là 1.000.000 USD và quyền lợi chính là được tự mình kiểm soát mọi hoạt động của dự án. Tuy nhiên đây vừa là ưu điểm mà cũng là nhược điểm. Dĩ nhiên ưu điểm chính là ứng cử viên không phải chịu bất cứ sự kiểm soát nào mà tự mình có thể đứng ra kinh doanh. Thế nhưng nhược điểm là doanh nhân sẽ phải chịu áp lực khá nặng về việc đầu tư, vốn cũng như yêu cầu ràng buộc kèm theo.

Ngược lại với đầu tư theo hình thức trực tiếp thì ứng cử viên có thể tham gia vào chương trình EB5 thông qua việc cam kết đầu tư cho Chính phủ Mỹ vào khu vực khuyến khích đầu tư với số vốn là 500.000 USD. Việc đầu tư này sẽ phải thông qua Trung tâm Vùng nên đồng nghĩa với ứng cử viên sẽ phải đầu tư vào khu vực mà Mỹ đã chỉ đạo trước đó. Lợi thế mà ứng cử viên được hưởng chính là được đảm bảo hoàn vốn trong thời gian là 5 năm không lãi suất.

Khu vực và ngành nghề đầu tư

Ngoài vốn thì để đánh giá được dự án đầu tư của chương trình EB5 có thực sự khả thi và đem lại hiệu quả hay không còn phải phụ thuộc vào nhiều tiêu chí như ngành nghề, vị trí, lượng lao động, phương án phát triển cho đến nguồn cung ứng thậm chí là cả chút may mắn. Trong đó hai điểm nổi bật nhất chính là ngành nghề và vị trí.Thực chất thì vị trí sẽ quyết định nhiều yếu tố khác trong đó bao gồm cả ngành nghề kinh doanh cũng như lượng lao động.

Nếu như ứng cử viên tham gia chính sách này muốn gỡ được điều kiện trên visa EB5 thì yêu cầu ràng buộc chính là phải tạo ra tối thiểu 10 lao động làm việc toàn  thời gian là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân tại Mỹ. Như vậy vị trí chính là yếu tố quyết định lượng lao động. Chẳng ai có thể thuê đủ lượng lao động này nếu như quyết định đầu tư tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc tỉ lệ thất nghiệp cao cả. Ngành nghề thì lại dựa theo danh mục mà Mỹ đưa ra và phù hợp với khu vực định đầu tư thì dự án mới thành công được.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

LEAVE A REPLY