Một biện pháp giúp nhà đầu tư tham gia vào những dự án EB-5 hiệu quả và an toàn hơn đó là chọn cho mình một Trung tâm vùng phù hợp. Có rất nhiều lợi ích để nhận được Trung tâm vùng EB-5 từ USCIS cho doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn thắc mắc hãy tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

Đầu tư EB-5 với Trung tâm vùng

Trở thành một trung tâm khu vực là một cách hấp dẫn cho một dự án kinh doanh để tăng nợ lãi suất thấp, và, trong một số trường hợp, công bằng việc huy động vốn thông qua Dự án EB-5 rất độc đáo so với các nguồn tài trợ truyền thống và EB-5 là một ngành công nghiệp thú vị và luôn phát triển.

Đầu tư EB-5 với Trung tâm vùng (Nguồn: Internet)

Có hai cách để tài trợ một dự án với vốn EB-5: thông qua đầu tư trực tiếp hoặc thông qua một trung tâm khu vực. Trung tâm khu vực có thể hấp dẫn hơn, vì việc chỉ định làm cho một số yêu cầu của USCIS ít nghiêm ngặt hơn đối với người xin cấp thị thực EB-5. Các trung tâm khu vực được tổ chức cho các yêu cầu tạo việc làm tốt hơn so với đầu tư trực tiếp EB-5, tập trung vào việc tạo việc làm trực tiếp. Thay vì phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian trực tiếp, trung tâm khu vực có thể đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm EB-5 bằng cách tạo ra 10 công việc trực tiếp, gián tiếp hoặc gây ra. Trung tâm khu vực được hưởng lợi từ các nhân tố kinh tế trong việc tạo ra những công việc này.

Những lưu ý khi tham gia Trung tâm vùng

Hiện có khoảng 600 Trung tâm Vùng chỉ định (Regional Centers) được Sở Di trú Mỹ (USCIS) cấp phép nhưng chỉ có chưa đầy 100 trung tâm chính thức hoạt động (có dự án thật sự) và chưa đến 20 trung tâm có “track record” (lịch sử thành công trong lĩnh vực EB-5). Điều này cho thấy hoạt động đầu tư EB-5 đang bùng phát đến mức khó kiểm soát. Trong nhiều năm qua, đã có không ít Trung tâm Vùng chỉ định bị thưa kiện, bị đóng cửa với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, lãnh đạo của một số trung tâm còn bị bắt và xử lý hình sự.

Một trung tâm vùng giàu kinh nghiệm là yếu tố quan trọng để phát triển một dự án tốt, bảo vệ quyền và lợi ích của những người nộp đơn EB-5, và bám sát các phát triển lập pháp và hành chính. Dưới đây là một số yếu tố giúp người nộp đơn EB-5 chọn một trung tâm vùng tốt.

Những khả năng của Trung tâm vùng

Một trung tâm vùng tốt là một người gác cổng cho cả người nộp đơn EB-5 và dự án / nhà phát triển. Trung tâm vùng có tỷ lệ chấp thuận cao — và một số lượng lớn người đăng ký EB-5 đã được phê duyệt — thể hiện uy tín, kinh nghiệm và cam kết của mình đối với thành công lâu dài. Các người đứng đầu trung tâm vùng có hiểu biết về các quốc gia tương ứng nơi họ đang mời các đương đơn EB-5, bao gồm cả việc hiểu các xu hướng thị trường; hành vi, lợi ích và mối quan tâm của người nộp đơn; đại lý di trú; pháp luật và các quy định; và các giá trị văn hóa và xã hội.

Những khả năng của Trung tâm vùng (Nguồn: Internet)

Một mối quan hệ làm việc độc lập giữa trung tâm vùng và nhà phát triển là sự quan tâm tốt nhất của người nộp đơn EB-5. Trong thiết lập này, trung tâm vùng thường sẽ có một nhóm chuyên gia độc lập để thực hiện thẩm định của dự án để trung tâm vùng cảm thấy thoải mái khi quảng bá dự án thay mặt cho nhà phát triển. Do đó, dự án đã trải qua một lớp thẩm định trước khi tiếp cận với người nộp đơn EB-5.