Ngoài các chính sách định cư Mỹ thông qua bảo lãnh thân nhân như cha mẹ, vợ chồng hay con cái thì anh chị em cũng hoàn toàn có thể bảo lãnh cho nhau. Tuy nhiên để có thể thực hiện việc bảo lãnh này thì cả người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh sẽ phải đáp ứng các yêu cầu mà chính sách đưa ra cũng như các thủ tục đã được quy định.

Điều kiện tham gia chính sách bảo lãnh anh chị em

Để có thể bảo lãnh anh chị em định cư Mỹ theo diện F4 thì cả người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh đều phải thỏa mãn các yêu cầu của chính sách mà trước hết người bảo lãnh sẽ phải đáp ứng điều kiện như sau:

 • Người bảo lãnh phải là công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên thì mới có thể nộp đơn xin mở hồ sơ bảo lãnh diện F4.
 • Người bảo lãnh phải chứng minh được mối quan hệ của mình và người được bảo lãnh là anh chị em thì mới có thể tham gia chính sách này.

Tuy nhiên hiện nay không chỉ có quan hệ anh chị em với nhau là đã có thể bảo lãnh mà tùy theo từng trường hợp cụ thể mà người bảo lãnh và người được bảo lãnh sẽ phải đưa ra các bẳng chứng để chứng minh cụ thể như sau:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+ Nếu người bảo lãnh và người được bảo lãnh là anh chị em cùng mẹ thì không có bất cứ đòi hỏi gì khác mà có thể hoàn thành hồ sơ để nộp đơn xin bảo lãnh luôn.

+ Đối với trường hợp bảo lãnh anh chị em cùng cha khác mẹ thì cần phải đưa ra bằng chứng chứng minh đặc biệt là khi người cha này không kết hôn với mẹ của hai bên. Như vậy hai người sẽ phải đưa ra các hành động để chứng minh mối quan hệ cha con với người được bảo lãnh và người được bảo lãnh ví dụ như:

 • Người cha đã kết hôn với người mẹ trước khi người con 18 tuổi.
 • Người cha này đã làm thủ tục nhìn nhận con.
 • Có phát sinh những hành động thể hiện mối quan hệ cha con cụ thể như nuôi, cung cấp ăn ở, liên lạc với nhau.

+ Đối với trường hợp bảo lãnh anh chị em nuôi hoặc con của cha mẹ kế thì cũng cần phải đưa ra các bằng chứng tương tự.

Giấy tờ cần thiết cần chuẩn bị khi bảo lãnh anh chị em

Để nộp đơn bảo lãnh cho anh chị em của người bảo lãnh là công dân Mỹ thì điều quan trọng là phải chứng minh được mối quan hệ giữa cả hai mà đơn giản nhất là giấy khai sinh. Nếu như cần thì hai người cũng có thể yêu cầu Sở di trú cho phép thử DNA để chứng minh mối quan hệ anh chị em của mình. Tuy nhiên việc này phải được thử hai chiều thông qua người cha hoặc người mẹ để chứng minh. Bên cạnh đó hai bên sẽ phải chuẩn bị các giầy tờ cần thiết để bảo lãnh anh chị em định cư Mỹ theo diện F4 như sau:

+ Đối với trường hợp anh chị em cùng mẹ:

 • Đơn I-130 (có thể nộp chung cho cả vợ hoặc chồng vàcon cái còn độc thân dưới 21 tuổi của người được bảo lãnh).
 • Bản sao giấy khai sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh để chứng minh mối quan hệ giữa cả hai.
 • Bản sao hộ chiếu vẫn còn hạn, bằng quốc tịch hoặc khai sanh Hoa Kỳ.
 • Nếu người bảo lãnh đã đổi tên trước đó thì cần Bản sao giấy xác nhận đổi tên.

+ Đối với người có quan hệ là anh chị em là con nuôi thì cần thêm Bản sao của Nghị định nhận con nuôi: Việc nhận con nuôi này phải được thực hiện trước khi người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh 16 tuổi.

+ Đối với người được bảo lãnh là con của cha mẹ kế của người bảo lãnh thì cần thêm các giấy tờ như sau:

 • Bản sao ly hôn của cha /mẹ đẻ hoặc cha/mẹ kế với hôn nhân trước.
 • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha/mẹ kế với cha/mẹ ruột người bảo lãnh.

+ Đối với anh chị em cùng cha khác mẹ thì cần nộp thêm:

 • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha với mỗi người mẹ.
 • Bản sao ly hôn của cha với người vợ trước.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc