Định cư nước ngoài có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp không?

Chào anh, Em không biết có thể nhờ anh tư vấn qua email hay không? Hay phải liên hệ trực tiếp văn phòng hay điện thoại? Nếu được cho em biết phí dịch vụ được không ạ? Em thắc mắc về Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp của em. Em sẽ làm việc hết tháng 6/2015 và đi nước ngoài định cư. Bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội được đóng đầy đủ và liên tục 4 năm nay.

Em có tham khảo các quy định thì thấy BHTN không thanh toán cho trường hợp định cư theo khoản d điều 3 của quy định BHTN 2015.

Em có 2 câu hỏi:

1. BHXH em có thể lấy 1 lần được không? Và thời gian mất bao lâu? Vì khoảng đầu tháng 8 em sẽ đi.

2. BTTN có cách nào em lấy được không?

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Cám ơn Luật Sư.

TRẢ LỜI

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, nội dung bạn hỏi chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, nội dung tư vấn qua email bạn hỏi

Về bảo hiểm xã hội một lần:

Theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội thì người không đủ điều kiện hưởng lương hưu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong các trường hợp sau:

“a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.”

Trong trường hợp của bạn, tháng 8/2015 bạn sẽ ra nước ngoài để định cư. Như vậy bạn đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội:

“1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 119, Điều 120 và khoản 1 Điều 121 của Luật này.

2. Người lao động không còn quan hệ lao động thì trực tiếp nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật này.

3. Thân nhân của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này.

4. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng lương hưu; mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”

Trong đó hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

“1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định nghỉ việc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật này.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này.

4. Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55 của Luật này.

5. Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật này”.

Như vậy sau khi bạn nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan bảo hiểm thì bạn sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần trong thời hạn 15 ngày.

Về bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại điều 49 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Trong trường hợp của bạn, tháng 6/2015 bạn chấm dứt hợp đồng lao động hiện tại, tháng 8/2015 bạn ra nước ngoài định cư. Trong thời gian từ tháng 6/2015- tháng 8/2015, khi bạn chưa có visa định cư tại nước ngoài, bạn vẫn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bởi vậy để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình bạn nên nộp hồ sơ, yêu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước. Sau đó, cuối tháng 7/2015, khi có giấy tờ chứng minh bạn sẽ định cư ở nước ngoài, bạn nộp hồ sơ yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc