Đất nước Úc đã được xây dựng trên sự đóng góp của người dân bản địa và những người đến từ khắp nơi trên thế giới sự đa dạng này và đồng thời phấn đấu cho một quốc gia thống nhất và hài hòa .Chính phủ Úc luôn  khuyến khích thường trú nhân Úc nộp đơn xin quốc tịch địch cư Úc khi họ đủ điều kiện.

 1. Tại sao tôi nên trở thành một công dân Úc ?
 • Quốc tịch là một bước quan trọng trong câu chuyện định cư Úc của bạn. Trở thành một công dân Úc có nghĩa là bạn đang thực hiện một cam kết liên tục cho Úc và tất cả những gì mà đất nước này đại diện cho. Nó cũng là sự khởi đầu của thành viên chính thức của bạn trong cộng đồng Úc. Đó là bước để bạn có thể nói “Tôi là người Úc”.

  Định cư Úc bạn sẽ có cơ hội trở thành công dân Úc
 • Trách nhiệm và đặc quyền của quốc tịch Úc: Với tư cách là thường trú nhân của Úc, bạn đã rất thích sống trong một xã hội tự do và dân chủ. Khi bạn trở thành một công dân Úc, bạn sẽ có những trách nhiệm mới. Bạn cũng sẽ có nhiều lợi ích mới.
 • Trách nhiệm : Là công dân Úc, bạn phải:
 • Tuân thủ luật pháp
 • Bảo vệ Úc khi cần thiết
 • Phục vụ bồi thẩm đoàn nếu được yêu cầu làm như vậy
 • Bầu cử trong các cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang hoặc lãnh thổ, và trong một cuộc trưng cầu dân ý
 • Đặc quyền: Là công dân Úc, bạn có quyền:
 • Bầu cử trong các cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang hoặc lãnh thổ, và trong một cuộc trưng cầu dân ý
 • Xin làm việc tại Australian Public Service hoặc trong Bộ Quốc phòng Úc
 • Tìm kiếm cuộc bầu cử quốc hội
 • Xin một hộ chiếu Úc và tự do nhập cảnh vào Úc
 • Đăng ký trẻ em sinh ra ở nước ngoài là công dân Úc theo gốc.
 • Bạn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của lãnh sự từ một quan chức ở nước ngoài.
 • Niềm tin dân chủ, quyền và tự do của Úc
 • Tại lễ công dân, bạn cam kết rằng bạn chia sẻ niềm tin dân chủ của Úc và bạn tôn trọng các quyền và tự do của người dân Úc.

  Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau
 • Niềm tin dân chủ của chúng tôi:
 • Dân chủ nghị viện
 • Các quy định của pháp luật
 • Sống yên bình
 • Tôn trọng mọi cá nhân bất kể nền
 • Từ bi cho những người có nhu cầu
 • Tự do của chúng ta:
 • Tự do ngôn luận và tự do ngôn luận
 • Tự do hiệp hội
 • Tự do tôn giáo và chính phủ thế tục
 • Sự bình đẳng của chúng tôi:
 • Bình đẳng ở Úc
 • Bình đẳng nam nữ
 • Bình đẳng về cơ hội
 1. Tư vấn định cư Úc với loại phí bạn phải chi trả:
 • Chi phí của đơn xin của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng hội đủ điều kiện của bạn và mẫu bạn cần sử dụng để áp dụng. Trong một số trường hợp, bạn có thể nộp đơn xin miễn giảm thuế.
 • Thẻ tín dụng là phương thức thanh toán ưa thích. Có thêm thông tin về cách thanh toán cho một đơn đăng ký và phụ phí có liên quan.

  Tại sao lại không định cư Úc khi có quá nhiều ưu đãi hấp dẫn
 • Nếu bạn ở ngoài nước Úc và xin đăng ký định cư Úc bằng cách hạ lưu hoặc nhận làm con nuôi, hãy kiểm tra trang web của Văn phòng xuất nhập cảnh gần nhất của bạn ở nước ngoài để biết các phương thức thanh toán được chấp nhận.
Hình thức Loại ứng dụng Lệ phí
Mẫu 1300 –         Quốc tịch Úc – đủ điều kiện chung (bắt buộc phải ngồi kiểm tra)

–         Phí nhượng quyền

Xem các khoản miễn giảm và giảm thuế dưới đây.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

–         Trẻ em dưới 16 tuổi nộp đơn trên cùng một mẫu với cha mẹ

–         AUD  285

 

 

 

–         AUD 40

 

 

 

–         Không

Mẫu 1290

 

–         Quốc tịch Úc-Các tình huống khác (không bắt buộc phải thi kiểm tra)

–         Phí nhượng quyền

Xem các khoản miễn giảm và giảm thuế dưới đây.

Trẻ em dưới 16 tuổi nộp đơn trên cùng một mẫu với cha mẹ

–         AUD 180

 

 

 

 

–         AUD 20

 

 

 

 

–         Không

Mẫu 119 –         Bằng chứng về quốc tịch Úc

 

 

–         AUD 190
Mẫu số 132 –         Tiếp tục công dân Úc –         AUD 210
Mẫu 118 –         Quốc tịch Úc theo gốc

–         Người thứ hai và các anh chị em kế tiếp nộp đơn vào cùng một thời điểm

–         AUD 230

 

–         AUD 95

Mẫu 1272 –         Được thông qua theo Công ước La Hay đầy đủ hoặc các thoả thuận song phương

–         Người thứ hai và các anh chị em kế tiếp nộp đơn vào cùng một thời điểm

–         AUD 230

 

 

 

 

–         AUD 95

Mẫu 128 –         Xóa bỏ quốc tịch Úc –         AUD 205

 

 • Miễn phí đối với Mẫu 119 – Đơn xin chứng minh tư cách công dân Úc

  Visa Úc
 • Không phải trả phí nếu:
 • Đơn xin thay thế bằng chứng về định cư Úc đã bị mất, hư hại hoặc bị hư hỏng do thảm họa tự nhiên trong danh sách thiên tai của chúng tôi , và
 • Đơn được thực hiện trong vòng 18 tháng kể từ ngày được chỉ định cho thiên tai trong danh sách.
 • Miễn phí và giảm thuế cho các đơn xin quốc tịch Úc – các mẫu 1300t và 1290:
Loại miễn giảm / nhượng bộ

 

Lệ phí (AUD)
–         Người di cư trước đây của Anh và Maltese đã đến Úc mà không có cha mẹ từ ngày 22 tháng 9 năm 1947 đến ngày 31 tháng 12 năm 1967 theo Chương trình Di cư Khối Thịnh vượng Chung. Bạn sẽ yêu cầu một bức thư từ Child Migrants Trust xác nhận chi tiết về sự xuất hiện và tài trợ của bạn. Gửi lá thư này cùng với đơn của bạn. –         Không
–         Những người đã phục vụ trong Lực lượng Quốc phòng Úc trong thời gian từ 90 ngày trở lên; hoặc đã hoàn thành 90 ngày trở lên Dịch Vụ Quốc Gia trước ngày 26 tháng Mười Một năm 1964.

 

–         Quý vị sẽ cần có bằng chứng chính thức về dịch vụ của mình trong các lực lượng thường trực của Khối Thịnh vượng chung Úc. Bằng chứng này phải được nộp cùng với đơn.

–         Không
–         Những người áp dụng theo điều khoản về Tình trạng Không quốc tịch (mục 21 (8) của Đạo luật về Công dân Úc năm 2007) –         Không
–         Người có Thẻ Giảm giá cho Người Nghỉ hưu (PCC) hoặc Thẻ Chăm sóc Y tế (HCC) có mã số hoặc thanh toán như được liệt kê dưới đây. Để nhận được sự nhượng bộ, bạn phải cung cấp một bản sao của cả hai bên của thẻ của bạn cho thấy một mã số hoặc trợ cấp liệt kê dưới đây, với đơn xin đăng ký quốc tịch của bạn.

–         Một trong các loại thẻ sau đây của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh (Centrelink):

–         Thẻ Pensioner Concession Card với AGE, AGE BLIND, CAR, DSP, NSA, PPP, PTA, SAL, SPL, WAL, WDA, WFA, WFW, WID hoặc YAL

–         Thẻ Pensioner Concession Card có mã PPS, và bạn trên 60 tuổi và cung cấp bằng chứng rằng bạn đã nhận được khoản thanh toán PPS trong ít nhất 9 tháng

–         Thẻ chăm sóc sức khoẻ có mã PA hoặc WA.

–         Phiếu Giảm Cước của Người Cựu chiến binh (DVA) cho một trong các khoản trợ cấp sau đây:

–                      Age Pension Trợ cấp

–                      Age Pension (mã TUỔI)

–                      Phụ cấp hỗ trợ thu nhập

–                      Trợ cấp Hãng dịch vụ Đối tác.

* Lưu ý: Nếu bạn có thẻ giảm giá có mã không được liệt kê ở trên, bạn không đủ điều kiện để được giảm phí. Mã PP được xác nhận trên Thẻ Chăm sóc Y tế không phải là một mã số hợp lệ để được giảm giá.

* Yêu cầu về độ tuổi và thời gian hỗ trợ thu nhập đảm bảo rằng những người nhận PPS và PPP đều có quyền truy cập bình đẳng đối với phí chuyển nhượng quyền công dân. Người nhận PPP phải đáp ứng các yêu cầu về tuổi và hỗ trợ thu nhập trước khi đủ điều kiện để được cấp Thẻ Pensioner Concession Card.

– AUD 40 (Mẫu 1300t)

– AUD 20 (Mẫu 1290)

 

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc