Không ít người quan niệm đã sở hữu được thẻ xanh Mỹ thì cũng đồng nghĩa với được quyền định cư tại miền đất hứa này vĩnh viễn. Thực chất thì suy nghĩ này cũng không hề sai nhưng chưa chính xác. Thẻ xanh đúng là tấm vé đưa người nước ngoài định cư Mỹ nhưng vẫn có thời hạn nhất định. Người nước ngoài chỉ có thể định cư Mỹ vĩnh viễn nếu như trở thành công dân quốc gia này.

Các loại thẻ xanh Mỹ

Chính phủ Mỹ áp dụng 2 loại thẻ xanh với thời hạn khác nhau là thẻ xanh có điều kiện và thẻ xanh vĩnh viễn. Trong đó thẻ xanh có điều kiện hay còn được gọi là thẻ xanh tạm thời chỉ có thời hạn 2 năm nhưng thẻ xanh vĩnh viễn sẽ có thời gian lâu hơn lên đến 10 năm và có thể xin gia hạn. Thời hạn của thẻ xanh tất quan trong bởi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian cư trú tại Mỹ cũng như quyết định có thể chuyển đổi hình thức hay không.

Thẻ xanh Mỹ có điều kiện sẽ được cấp cho người nước ngoài qua nhiều chính sách như bảo lãnh hay việc làm. Hầu hết người nước ngoài sẽ đều nhận được thẻ xanh có điều kiện trước sau đó nếu như đáp ứng các yêu cầu ràng buộc được quy định khi tham gia chính sách định cư thì mới được xin để chuyển đổi sang thẻ xanh vĩnh viễn. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp người nước ngoài được cấp thẻ xanh vĩnh viễn thậm chí là xét nhập tịch luôn nhưng số lượng rất rất ít.

Khác với thẻ xanh có điều kiện khi hết hạn người sở hữu sẽ phải về nước thì thẻ xanh vĩnh viễn tương tự như hộ chiếu. Điều này có nghĩa là khi hết hạn thì người sở hữu vẫn là thường trú nhân hợp pháp của Mỹ nhưng lại không thể sử dụng để du lịch hay chứng minh để làm việc nữa. Thế nên nếu muốn người sở hữu phải nộp đơn I-90 để xin gia hạn trước 6 tháng khi thẻ này hết hạn.

Chuyển đổi thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn

Việc chuyển đổi thẻ xanh Mỹ rất quan trọng bởi đây còn là một trong những yêu cầu về thời gian cư trú giúp cho người nước ngoài có thể nhập tịch sau 5 năm sinh sống với tư cách thường trú nhân hợp pháp. Cụ thể thì ứng viên sẽ phải nộp đơn xin hủy bỏ điều kiện theo đơn I-751 trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh có điều kiện hết hạn. Trong vòng 90 ngày ngày mà ứng viên không nộp đơn thì cũng đồng nghĩa ứng viên sẽ bị hủy bỏ tư cách thường trú nhân tạm thời tại Mỹ.

Mẫu đơn này không chỉ phải nộp đúng với các thông tin chính xác và hoàn thành được điều kiện ràng buộc kèm theo mà còn phải đúng hạn như đã nói ở trên. Dù không ít người biết đến quy định này nhưng sau gần 2 năm sinh sống cũng như bận rộn với nhiều việc, thủ tục khác nhau thì dĩ nhiên việc quên là không thể tránh khỏi. Hơn nữa nhiều người khác lại nộp đơn I-90 để xin thay thế thẻ thường trú nhân 2 năm thay vì đơn I-751 như đúng quy định. Đơn I-90 không được sử dụng để hủy bỏ điều kiện trên thẻ xanh có điều kiện mà chỉ áp dụng để xin gia hạn thẻ xanh vĩnh viễn.

Việc nộp nhầm đơn sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường bởi khi Sở Di Trú Mỹ nhận được đơn thì phải vài tháng sau mới xét duyệt và thông báo cho ứng viên thì đã quá muộn. Khi đó thời hạn của thẻ xanh có điều kiện đã hết và ứng viên mất tư cách thường trú nhân hợp pháp cũng đồng nghĩa là phải rời khỏi Mỹ hoặc tiếp tục tham gia chính sách định cư khác để lấy lại thẻ xanh có điều kiện nhưng rất tốn thời gian và công sức.