Thực chất hiện nay các chính sách bảo lãnh định cư Mỹ có thời gian chờ đợi khá lâu nhưng đã là người nhập cư thì ai chẳng muốn có thể cùng người thân mà đặc biệt là cha mẹ sinh sống. Vậy để xin visa đi Mỹ cho cha mẹ thì cần hồ sơ và thủ tục ra sao?

Bảo lãnh định cư Mỹ cho cha mẹ diện IR5

Chính sách xin visa đi Mỹ bảo lãnh thân nhân trong gia đình trực hệ là cha mẹ sẽ được cấp thị thực IR5. Tuy nhiên không phải cứ có con định cư tại Mỹ mà cha mẹ có thể được bảo lãnh. Theo đó đối tượng được bảo lãnh thân nhân ở đây phải là người có quốc tịch Mỹ và từ 21 tuổi trở lên. Hơn nữa khi thực hiện điền đơn I-130 hì đơn này sẽ phải điền riêng nếu cả cha và mẹ đều được xin bảo lãnh thay vì điền chung cho tất cả những người phụ thuộc như nhiều chính sách khác.

Hơn nữa quá trình điền đơn I-130 bảo lãnh thân nhân là cha mẹ phải được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+ Người điền đơn phải điền đầy đủ tất cả các phần. Với những phần không được áp dụng thì ngươi điền phải ghi Not Applicable hoặc NA.

+ Khi ghi tên thì người điền đơn phải ghi đầy đủ cả họ và tên vào đúng khung yêu cầu và không được ghi tắt tên.

+ Về phần ngày tháng trong đơn người điền sẽ ghi theo kiểu Mỹ tức là ghi tháng trước ngày sau rồi mới đến năm.

+ Đơn này được nộp riêng với từng đối tượng được bảo lãnh.

Giấy tờ cần thiết được nộp theo hồ sơ

Dĩ nhiên nếu người bảo lãnh muốn xin visa đi Mỹ cho người thân của mình thì sẽ phải mở hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu mà Sở Di Trú Mỹ đã đề ra. Tuy nhiên người bảo lãnh và người được bảo lãnh cần lưu ý Sở Di Trú Mỹ chấp nhận bản sao nhưng bản sao này phải được công chứng và nếu như cần bản chính họ sẽ tự động liên lạc để người nộp đơn nộp thêm. Với trường hợp người đứng ra nộp đơn nộp bản chính của các tài liệu thì những bản chính này sẽ được lưu lại trong hồ sơ và trả lại sau khi hoàn tất mọi thủ tục cuối cùng. Bên cạnh đó các giấy tờ mà không phải bằng tiếng Anh sẽ phải được dịch lại và người dịch phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và xác nhận độ chính xác của bản dịch.

Như vậy ngoài mẫu I-130 ứng viên sẽ phải nộp thêm các giấy tờ khi xin visa đi Mỹ diện IR5 như sau:

+ Giấy tờ chứng minh quốc tịch Mỹ của người bảo lãnh

  • Giấy khai sinh bản sao nếu người bảo lãnh được sinh ra tại Mỹ.
  • Bằng quốc tịch bản sao.
  • Hộ chiếu bản sao.
  • FS-240 bản sao.
  • Nếu như người bảo lãnh đã đổi tên thì cần phải có chứng nhận đã đổi tên bản sao cũng các giấy tờ trước đó như Giấy hôn thú, Giấy đổi tên của Tòa án…

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ của người bảo lãnh và người được bảo lãnh:

  • Giấy đổi tên đối với người được bảo lãnh nếu có.
  • Nếu người được bảo lãnh là mẹ: Giấy khai sinh trong đó có tên cha mẹ của người bảo lãnh để chứng minh mối quan hệ giữa hai bên.
  • Nếu người được bảo lãnh là cha thì ngoài giấy khai sinh thì còn phải nộp thêm Giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ người bảo lãnh để chứng minh hai người đã kết hôn trước khi người bảo lãnh được sinh ra.
  • Nếu người bảo lãnh là con ngoài giá thú của người cha: Giấy khai sanh nếu có; nếu mối quan hệ giữa hai bên không được hợp thức hoá trước khi người bảo lãnh đủ 18 tuổi thì phải nộp thêm bằng chứng khác để chứng minh mối quan hệ cha con giữa hai bên.
  • Nếu người được bảo lãnh là cha mẹ kế thì nộp: Giấy khai sinh, Giấy kết hôn của cha/mẹ người bảo lãnh với cha hoặc mẹ kế trước khi người bảo lãnh 18 tuổi, Giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của cha/mẹ ruột.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc