Chính phủ Mỹ đưa ra nhiều nhiều chính sách định cư dành cho người lao động trên khắp nơi trên thế giới như chính sách định cư theo lao động phổ thông EB3, định cư theo visa làm việc L1 hay định cư diện lao động có trình độ đặc biệt EB1, EB2… Và những lao động có trình độ cao có kỹ năng chuyên môn có thể định cư Mỹ theo visa H1B. Vậy điều kiện tham gia định cư của chính sách này là gì?

Điều kiện đối với công ty tuyển dụng

Để có thể tuyển dụng được những lao động có trình độ cao như yêu cầu của chính sách định cư Mỹ theo diện H1B thì bản thân công ty tuyển dụng cũng phải đáp ứng các điều kiện cơ bản bao gồm:

+ Trình độ của người lao động thuộc nhóm H1B cao hơn nên công ty cũng phải trả một mức lương cao hơn với:

  • Mức lương thực sự chi trả cho so với tất cả những cá nhân khác có cùng khả năng và kinh nghiệm đang làm việc theo visa việc làm khác.
  • Mức lương trung bình của ngành nghề tại khu vực dự định làm việc đã được Cục thống kê trọng điểm (MSA) đưa ra nhưng hẹp hơn so với Cục thống kê trọng điểm sơ cấp (PSMA).

+ Việc làm của ứng cử viên tham gia chính sách H1B sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến điều kiện làm việc của người lao động tại nơi dự định làm việc trong tương lai.

+ Không được có hoạt động như đình công, biểu tình tại nơi làm việc liên quan đến vị trí công việc tương lai.

+ Công ty tuyển dụng cần phải đưa ra thông báo về thủ tục hồ sơ điều kiện lao động để đại diện thương lượng riêng của hai bên có thể thỏa thuận về điều kiện cũng như công việc chuyên môn của ứng cử viên. Nếu như ứng cử viên không có người đại diện thì phải thông báo về việc này trên website hoặc nơi làm việc trước khi điền hồ sơ điều kiện lao động trong vòng 30 ngày và duy trì thông báo trong 10 ngày tiếp theo.

+ Công ty tuyển dụng cần cung cấp giấy tờ cho việc đánh giá bao gồm:

  • Bản sao Hồ sơ điều kiện lao động đã được điền
  • Bản lương đã chi trả cho người lao động H-1B
  • Tờ tường trình cách tính lương
  • Tài liệu xác định lương trung bình

+ Bản thân công ty doanh nghiệp sẽ phải đồng ý thanh toàn cho ứng cử viên tham gia định cư Mỹ diện H1B các chi phí đi lại hợp lý để trở về nước nếu chấm dứt thuê lao động trước thời hạn.

Điều kiện đối với người lao động tham gia H1B

Không chỉ công ty tuyển dụng phải đáp ứng các điều kiện từ chính sách định cư Mỹ cho lao động có trình độ cao H1B mà cả ứng cử viên tham gia cũng cần thỏa mãn các yêu cầu cơ bản:

+ Người tham gia phải là lao động có chuyên môn và làm các công việc như Giáo sư, Giáo viên, Chuyên gia y tế, Kiến trúc sư, Kỹ sư, Y tá, Nhà dinh dưỡng học, Nhà nghiên cứu, Nhà vật lý học, Chuyên gia máy tính, Nhà kinh tế học, Kế toán, Luật sư…

+ Ứng viên tham gia phải có bằng cử nhân tại Mỹ hoặc cao hơn tùy theo yêu cầu của nghề nghiệp chuyên môn. Nếu như không học trường đại học của Mỹ thfi ứng cử viên phải có bằng cấp ở nước ngoài tương đương với bằng cử nhân của Mỹ hoặc cao hơn trong nghề nghiệp chuyên môn và đã được công nhận bởi tổ chức có uy tín.

+ Người tham gia đã được giáo dục, đào tạo hoặc có kinh nghiệm chuyên môn được đánh giá cao.

Nếu như cả công ty tuyển dụng lẫn ứng cử viên đều đã đáp ứng được các điều kiện cơ bản như trên thì có thể nộp hồ sơ để định cư Mỹ theo diện lao động có trình độ cao H1B.