Người dân có thể nhận lương hưu khi định cư ở nước ngoài

Hiện nay tôi đã về hưu và hàng tháng tôi được nhận tiền hưu. Nay tôi làm hồ sơ đi định cư ở Mỹ. Nếu tôi được chính phủ cho nhập cư và tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam; vậy tôi có được nhận tiền hưu trí hàng tháng không? Hay phải làm đơn xin nhận tiền hưu trí một lần? Tôi có thể nhận lương hưu khi định cư ở nước ngoài không? Xin cám ơn! 

Nhận lương hưu khi định cư ở nước ngoàiTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề nhận lương hưu khi định cư ở nước ngoài; chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về việc tiếp tục hưởng lương hưu khi định cư ở nước ngoài:

Căn cứ theo Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“ Điều 64. Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật”.

Như vậy, trường hợp bạn ra nước ngoài hợp pháp thì sẽ không nằm trong trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu. Vậy nên, trường hợp này, bạn có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình nhận thay lương hưu.

Thứ hai, về trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài định cư

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2, Điều 65 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

“Điều 65. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng“.

Như vậy, người đang hưởng lương hưu hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng BHXH. Trong đó mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng; mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng. Sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Kết luận:

Tóm lại, khi đang hưởng lương hưu mà ra nước ngoài định cư, bạn có thể lựa chọn nhận trợ cấp một lần hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc