Tất cả những người tham gia vào chính sách định cư của Mỹ đều vì một mục đích chung chính là có thể lấy được thẻ xanh. Thế nhưng giữa biết bao chính sách định cư như hiện nay thì đâu mới là chương trình với điều kiện và hồ sơ đơn giản nhất? Đầu tư EB5 chính là chính sách mà doanh nhân Việt hướng đến nhờ sự đơn giản, an toàn mà tỉ lệ thành công lại cao.

Điều kiện đơn giản khi đầu tư EB5

Chương trình định cư tại Mỹ theo diện EB5 ghi điểm trong lòng doanh nhân quốc tế nói chung và các nhà đầu tư Việt nói riêng nhờ điều kiện được đánh giá là không thể đơn giản hơn. Đối với người tham gia thì chỉ cần duy nhất 1 yêu cầu chính là mong muốn được sinh sống cũng như làm việc lâu dài tại Mỹ. Như vậy đồng nghĩa với ứng cử viên sẽ không cần phải quan tâm đến những điều kiện như các chương trình khác đưa ra như không bị giới hạn về độ tuổi, chẳng cần lo về bằng cấp mà cũng không cần phải có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hay kỹ năng về tiếng Anh.

Tuy nhiên để có thể lấy được thẻ xanh từ chính sách đầu tư EB5 thì không chỉ muốn là ứng cử viên sẽ còn phải đáp ứng yêu cầu ràng buộc về vốn cũng như số lượng lao động. Theo đó người tham gia cũng chính là doanh nhân nước ngoài phải đáp ứng được số vốn đầu tư tối thiểu là hợp pháp tùy theo từng hình thức đầu tư. Tuy nhiên dù là hình thức đầu tư nào thì ứng cử viên cùn phải tạo ra tối thiểu 10 lao động làm việc toàn  thời gian là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân tại Mỹ.

Đối với hình thức đầu tư thì có đầu tư theo hình thức trực tiếp và đầu tư thông qua Trung tâm Vùng Regional Center. Cụ thể hơn nếu như ứng cử viên tự mình đứng ra kinh doanh, quản lý mọi vấn đề của dự án cho đến chịu lỗ hay hưởng lãi từ quá trình đầu tư thì là trực tiếp. Như vậy với hình thức này ứng cử viên sẽ phải đầu tư mức vốn tối thiểu là 1.000.000 USD. Trong khi đó nếu ứng cử viên cam kết đầu tư cho Chính phủ Mỹ số vốn là 500.000 USD thì phải thông qua Trung tâm Vùng vào khu vực khuyến khích đầu tư. Nhược điểm của hình thức này là ứng cử viên sẽ phải chịu sự kiểm soát của Mỹ trong việc lựa chọn khu vực đầu tư nhưng bù lại sẽ được đảm bảo hoàn vốn 100% trong thời gian là 5 năm không lãi suất.

Thẻ xanh từ chính sách đầu tư EB5

Thực chất nếu như ứng cử viên thành công với chương trình định cư tại Mỹ theo diện EB5 thì sẽ nhận được thẻ xanh từ chính sách này. Tuy nhiên đây chỉ là thẻ xanh có điều kiện với thời hạn là 2 năm. Điều này đồng nghĩa với hết thời hạn 2 năm ứng cử viên và gia đình sẽ buộc phải rời khỏi Mỹ. Thế nhưng đã tham gia vào các chính sách định cư Mỹ thì ai chẳng muốn được sinh sống cũng như làm việc lâu dài hơn tại quốc gia này.

Chính vì vậy nếu muốn được ở lại ứng cử viên sẽ phải chuyển đổi thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn. Việc này sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh có điều kiện từ chính sách EB5 hết hạn. Khi đó ứng cử viên sẽ nộp đơn xin hủy bỏ tình trạng có điều kiện của thẻ xanh thông qua luật sư lên Sở Di Trú Mỹ. Nếu như đơn xin này được chấp nhận ứng cử viên sẽ có thể nhận lại thẻ xanh vĩnh viễn với thời hạn là 10 năm không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình – những người đủ điều kiện nhập cư trước đó.