Chương trình EB-5 cho phép những doanh nhân nước ngoài mà đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ có được thẻ xanh để trở thành thường trú nhân của Mỹ. Người có EB-5 visa có thể sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ. Vậy quy trình đầu tư EB-5 như thế nào?

Năm 1990, Quốc hội Mỹ thông qua luật đầu tư định cư Mỹ EB5 nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo thêm việc làm cho người bản xứ, góp phần phát triển đất nước. Mỗi năm, chính phủ Mỹ dành 10.000 thẻ xanh (visa thường trú) cho diện nhập cư này. Trong đó có 3.000 thẻ xanh được ấn định cho các nhà đầu tư tham gia vào dự án thuộc quản lý của Regional Center (RC). Dưới đây là quy trình đầu tư EB-5 mà bạn cần tìm hiểu.

EB-5
Quốc hội Mỹ thông qua luật đầu tư định cư Mỹ EB5 nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. (Nguồn: Internet)

Bước 1: Tìm kiếm dự án EB-5

Bước mở đầu quy trình đầu tư EB-5 là ứng viên phải tìm một dự án kinh doanh thích hợp để nhận khoản đầu tư của họ. Các dự án kinh doanh EB-5 thường được thực hiện trong các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các Trung tâm Khu vực. Các cơ quan di trú nước ngoài thường giúp đỡ các nhà đầu tư EB-5 tìm kiếm dự án thích hợp nhất với nhu cầu của họ. Các ứng viên cũng phải đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập của một nhà đầu tư để có thể thực hiện các bước tiếp theo của quy trình xin EB-5 visa

Bước 2: Vốn đầu tư và Đơn I-526

Bước thứ 2 của quy trình đầu tư EB-5 là Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đầu tư vào dự án (giai đoạn này thường kéo dài từ 2-3 tháng). Sau khi hồ sơ sẵn sàng, nhà đầu tư sẽ tiến hành nộp đơn I-526 và chờ kết quả. Trước đây, quá trình này thường kéo dài khoảng 17 tháng nhưng nay đã được rút ngắn xuống còn 8-13 tháng tùy từng dự án.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

EB-5
Bước thứ 2 của quy trình đầu tư EB-5 là Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đầu tư vào dự án. (Nguồn: Internet)

Ứng viên phải nộp một khoản vốn bắt buộc vào dự án mà họ đã chọn. Việc này thường có sự trợ giúp của kế toán để đảm bảo rằng khoản tiền $500.000 hoặc $1000.000 đã được đầu tư hoặc sắp được đầu tư vào dự án EB-5 của họ. Tiền đầu tư này thường được chuyển thành một tài khoản ghi số. Sau đó luật sư di trú cung cấp tài liệu chứng minh về khoản đầu tư này bằng cách đệ đơn I-526 lên USCIS. Sau 4 đến 6 tháng, USCIS sẽ thông báo cho ứng viên biết đơn I-526 của họ có được chấp thuận hay không.

Bước 3: Tiến hành phỏng vấn

Nếu hồ sơ được chấp thuận, Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ sẽ gửi cho Nhà đầu tư bộ hồ sơ Hẹn Phỏng Vấn và thông báo Nhà đầu tư ngày giờ phỏng vấn. Đồng thời, Nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình phải khám sức khỏe tổng quát trước khi đi phỏng vấn.
EB-5
Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ sẽ gửi cho Nhà đầu tư bộ hồ sơ Hẹn Phỏng Vấn nếu hồ sơ được chấp thuận. (Nguồn: Internet)

Bước 4: Thường trú có điều kiện trong 2 năm

Bước thứ 3 của quy trình đầu tư EB-5 là ứng viên trở thành cư dân có điều kiện tại Mỹ trong 2 năm vì thế họ có thể vận hành khoản đầu tư của họ trong dự án EB-5. Các nhà đầu tư có đủ tư cách để trở thành cư dân của Mỹ sau khi đơn I-526 được USCIS phê duyệt. Họ có thể trở thành cư dân bằng 1 trong 2 cách:

  • Nếu nhà đầu tư EB-5 đã có tình trạng hợp pháp tại Mỹ, thì họ phải nộp đơn I-485 để thay đổi tình trạng của họ thành thường trú nhân có điều kiện.
  • Nếu nhà đầu tư không có tình trạng tại Mỹ, thì họ phải nộp đơn DS-230 cho Trung tâm Visa quốc gia để có visa định cư và sau đó họ trải qua buổi phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ ở nước sở tại của họ.
EB-5
Các nhà đầu tư có đủ tư cách để trở thành cư dân của Mỹ sau khi đơn I-526 được USCIS phê duyệt. (Nguồn: Internet)

Cả hai cách này thường cần sự trợ giúp của một luật sư di trú và visa định cư được cấp trong 6 đến 12 tháng.

Bước 5: Thường trú không điều kiện và Đơn I-829

Bước cuối cùng trong quy trình đầu tư EB-5 visa là ứng viên trở thành thường trú nhân không điều kiện bằng cách hủy bỏ tình trạng có điều kiện trong 2 năm của họ. Đơn I-829 phải nộp cho USCIS trong vòng 90 ngày trước ngày tròn 2 năm họ nhận được visa thường trú có điều kiện. Đơn này chứng tỏ rằng nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả các điều kiện của chương trình EB-5 visa.

EB-5
Ứng viên trở thành thường trú nhân không điều kiện bằng cách hủy bỏ tình trạng có điều kiện trong 2 năm của họ. (Nguồn: Internet)

USCIS thường cấp thẻ xanh vĩnh viễn sau 6 đến 8 tháng sau khi đơn I-829 được phê duyệt. Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ có thể sống và làm việc vĩnh viễn trên nước Mỹ và có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau 5 năm thường trú.

Bước 6: Nộp đơn tham gia thi nhập quốc tịch Mỹ

Cuối cùng, mục đích chính của đầu tư EB-5 là visa vĩnh viễn, sau ba năm sinh sống tại Mỹ, nếu gia đình nhà đầu tư muốn sinh sống xuyên suốt tại Hoa Kỳ, họ có thể nộp hồ sơ thi quốc tịch và trở thành Công Dân Hoa Kỳ, hoàn thành giấc mơ định cư Mỹ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc