Chương trình thị thực nhà đầu tư EB-5 cho phép người nước ngoài không phải đầu tư $ 500,000 (hoặc $ 1,000,000) vào một doanh nghiệp dự kiến ​​tạo ít nhất 10 việc làm mới cho mỗi nhà đầu tư, và để có được một thị thực có điều kiện khi được Hoa Kỳ xem xét và chấp thuận Dịch vụ Di trú và Nhập cư (“USCIS”). Các dự án khách sạn là một trong những loại đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư chương trình EB-5, bởi vì họ có xu hướng tạo nhiều việc làm hơn so với nhiều doanh nghiệp khác, đó là đầu tư vào bất động sản. Đối với những nhà phát triển khách sạn muốn truy cập tài chính EB-5, dưới đây là các bước được đề xuất của chúng tôi trên con đường để tài trợ EB-5 thành công:

BƯỚC 1:

Xác định xem dự án có những đặc điểm cần thiết để huy động tài trợ thành công thông qua chương trình EB-5. Các nhà tài trợ cho các dự án đầu tư EB-5 luôn tìm kiếm các dự án mới tốt, nhưng thị trường có tính cạnh tranh và thành công thì một dự án sẽ cần có một số dấu mốc quan trọng cho thấy dự án sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư EB-5. Không cần thiết phải có tất cả những yếu tố này ngay lập tức, nhưng càng nhiều trong số đó tồn tại khi nhà phát triển tiếp cận các nhà tài trợ EB-5 tiềm năng thì cơ hội của nhà phát triển càng thu hút được các nhà tài trợ EB-5 thành công nhất:

Đầu tư vào bất động sản hay khách sạn đang là xu hướng của chương trình EB5
  • Công việc sơ bộ của dự án – Nhà phát triển cần phải hoàn thành một số lượng đáng kể các công việc dự án ban đầu, như nghiên cứu khả thi của khách sạn, lập kế hoạch và ngân sách sơ bộ cho dự án, được phê duyệt hoặc thỏa thuận quản lý khách sạn hoặc thư ý định, mua tài sản và xác định các yêu cầu về khoanh vùng và giấy phép.
  • Nhà phát triển có Sức mạnh Tài chính và Hồ sơ Theo dõi – Những dự án EB-5 thành công nhất là những dự án với các nhà phát triển mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm. Các nhà tài trợ và nhà đầu tư EB-5 cũng muốn các dự án được điều hành bởi các công ty mạnh với lịch sử thành công trong việc phát triển các dự án tương tự.
  • Các nhà tài trợ và các nhà tài trợ ủng hộ các nhà phát triển cho các dự án mà nhà phát triển có cam kết tài chính bằng vốn chủ sở hữu của mình đã đầu tư vào dự án – 20% vốn cổ phần trở lên dự kiến. Có một số dự án EB-5 mà nhà đầu tư có ít hơn 20% vốn chủ sở hữu trong một dự án, nhưng thường khó bán hơn cho các nhà đầu tư trừ khi có các yếu tố cân bằng khác.
  • Các nhà đầu tư biết rằng sự thành công của sự phát triển thường phụ thuộc vào khả năng của nhà phát triển để có được một khoản vay cao cấp hoặc các khoản tài trợ khác ngoài vốn EB-5, và có khoản vay cao cấp cam kết hoặc các nguồn tài trợ khác cho thấy các nhà cho vay khác hoặc các nhà đầu tư đã bảo lãnh dự án và xác định rằng nó có tiềm năng để thành công. Nếu một nhà phát triển không có vốn cam kết, nó có thể giúp cho thấy rằng nhà phát triển đang tích cực tìm kiếm nguồn tài chính này và đã thu được một số chỉ dẫn quan tâm.

BƯỚC 2:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Xác định số lượng dự kiến ​​của các công việc trực tiếp và gián tiếp có thể được ghi có vào dự án. Số việc làm sẽ có tác động trực tiếp lên số vốn EB-5 tối đa mà nhà phát triển có thể tăng trong một đợt chào bán trong chương trình EB-5, sử dụng công thức cơ bản gồm 10 việc làm mỗi 500.000 đô la trong vốn EB-5. Một nhà kinh tế học có kinh nghiệm trong các mô hình kinh tế EB-5 có thể cung cấp ước tính sơ bộ về các việc làm trực tiếp và gián tiếp mà sẽ hội đủ điều kiện theo chương trình EB-5 bằng cách sử dụng một trong một số mô hình kinh tế được phê duyệt cùng với thông tin do nhà phát triển cung cấp về dự án, quy mô và đặc điểm của khách sạn, vị trí của khách sạn, ngân sách phát triển (phân chia thành chi phí cứng, chi phí mềm và chi phí tài chính), thương hiệu khách sạn theo đó khách sạn sẽ đi vào hoạt động, và dự báo doanh thu và chi phí năm năm cho khách sạn sau khi hoàn thành. Nó luôn luôn là tốt nhất khi xác định số tiền EB-5 vốn sẽ được nâng lên để lại càng lớn càng có thể là một “đệm” của công việc dư thừa, để cho thấy các nhà đầu tư rằng sẽ có nhiều hơn việc làm đủ để hỗ trợ toàn bộ số tiền EB- 5 được nhà phát triển yêu cầu.

Để có được nguồn vốn bạn cần phải thông minh

BƯỚC 3:

Liên hệ với một hoặc nhiều Trung tâm Vùng của USCIS được chấp thuận trong khu vực dự án. Hầu hết các khách sạn EB-5 dự án được tài trợ bởi một Trung tâm khu vực được USCIS chấp thuận, vì đây là yêu cầu cho dự án để nhận được tín dụng cho các công việc gián tiếp cũng như trực tiếp. USCIS báo cáo rằng họ đã phê duyệt khoảng 601 Trung tâm Vùng kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, vì vậy có rất nhiều lựa chọn. Nhà phát triển nên tìm kiếm các Trung tâm Khu vực với thành tích EB-5 thành công; tuy nhiên, thông tin này không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy, bởi vì không có hồ sơ công cộng nào về các dự án  chương trình EB-5 thành công. Vì vậy, nhà phát triển nên nói chuyện với nhiều người có kinh nghiệm trong kinh doanh EB-5 để có được thông tin về hồ sơ theo dõi của các Trung tâm Khu vực mà các nhà phát triển đang xem xét. Nhà phát triển cũng có thể cân nhắc thuê một luật sư EB-5 giàu kinh nghiệm hoặc chuyên gia tư vấn để hỗ trợ cho quá trình này, người đã làm việc với nhiều Trung tâm Vùng, nhưng hãy thận trọng với việc phải trả lệ phí giữ lại hàng tháng hoặc các thỏa thuận không thể được chấm dứt dễ dàng. Khi nói chuyện với một hoặc nhiều Trung tâm Khu vực, mục tiêu của nhà phát triển là xác định xem Trung tâm Khu vực có quan tâm đến dự án hay không, các điều khoản tài chính mà Trung tâm Khu vực sẽ cung cấp cho nhà phát triển để tài trợ cho dự án, như thế nào Trung tâm Khu vực đề xuất tiếp thị và bán EB-5 và những dịch vụ EB-5 khác mà Trung tâm Khu vực đã thực hiện thành công.

Khách sạn tại Mỹ

BƯỚC 4

Xem xét các nguồn có thể có khác của vốn EB-5. Có một số nhà môi giới chứng khoán Hoa Kỳ hiện đang cung cấp các dịch vụ tăng vốn EB-5, và nhà phát triển có thể liên hệ với một hoặc nhiều người trong số họ để xác định lợi ích của họ trong dự án, họ tin rằng họ sẽ bán nó trên thị trường EB-5 và những điều khoản tài chính nào họ sẽ cung cấp cho người môi giới dự án. Đại lý môi giới có thể xác định Trung tâm Khu vực để tài trợ cho dự án và đại lý môi giới có thể phải chịu trách nhiệm về việc thuê các đại lý tiếp thị ở Hoa Kỳ và bên ngoài Hoa Kỳ bán các khoản đầu tư EB-5 cho dự án. Một lựa chọn khác là liên hệ trực tiếp với các đại lý tiếp thị ngoài chương trình EB-5 của Hoa Kỳ, và đàm phán một thỏa thuận tiếp thị với một đại lý chính. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là nhà phát triển phải thu thập thông tin về nền tảng của những người đang được xem xét, cũng như hồ sơ của họ trong các giao dịch trước đó của EB-5.

BƯỚC 5:

Nhập Thư dự định hoặc Phiếu điểm với Trung tâm Khu vực, Đại lý Môi giới Hoa Kỳ hoặc Không ở Hoa Kỳ. Đại lý tiếp thị. Thư Ước hay Tóm Lược sẽ tóm tắt các điều khoản kinh doanh chính của tài chính chương trình EB-5 được đề nghị, bao gồm số vốn cần huy động, lãi suất hoặc lợi tức ưu tiên được tính vào tài trợ EB-5 được tài trợ, và chi phí của tất cả các khoản phí bổ sung sẽ được thanh toán bởi nhà phát triển. Điều quan trọng là nhà phát triển phải bao gồm một thời gian cho mỗi nhiệm vụ mà nhà cung cấp EB-5 sẽ thực hiện và quyền của nhà phát triển chấm dứt hợp đồng nếu nhà cung cấp không thực hiện đúng thời hạn đã thỏa thuận. Nhà phát triển cũng nên thương lượng thời gian thanh toán của nhà phát triển với nhà cung cấp EB-5, với các khoản thanh toán gia tăng hơn là một khoản tiền lớn trước, sẽ khó khăn nếu không thể phục hồi được nếu nhà phát triển quyết định chấm dứt EB -5 cung cấp cho thất bại của hiệu suất sau đó. Ngoài ra, nhà phát triển nên đàm phán khi vốn EB-5 sẽ được phát hành cho nhà phát triển. Một số nhà cung cấp vốn EB-5 sẽ không cho phép nhà đầu tư chương trình EB-5 được góp vốn cho nhà đầu tư đó cho đến khi nhà đầu tư đó chấp thuận đơn xin cấp thị thực ban đầu của mình (đơn I-526), ​​mà hiện tại mất trung bình 13 tháng kể từ ngày nhà đầu tư nộp đơn. Nếu nhà phát triển cần các khoản tiền trước ngày đó, nhà phát triển nên yêu cầu phát hành sớm các quỹ trước khi các nhà đầu tư EB-5 nhận được sự chấp thuận của đơn xin cấp thị thực I-526 của họ, tuy nhiên điều này thường đòi hỏi một số điều khoản để được hoàn lại vốn cho bất kỳ nhà đầu tư EB-5 nào ‘mà đơn xin cấp thị thực I-526 của họ bị từ chối. Quy định đó có thể dưới hình thức bảo đảm hoàn trả vốn để từ chối nhà đầu tư EB-5, hoặc tài khoản hoàn lại với một phần của mỗi quỹ của nhà đầu tư EB-5, hoặc cả hai. Ngoài ra, nếu phát hành sớm quỹ không có sẵn, nhà phát triển nên xem xét việc có được tạm thời “cầu” tài trợ chờ giải ngân của EB-5 quỹ.

I-526

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo để biết các bước còn lại nhé!

 

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc