Tham gia vào chính sách định cư Úc diện đầu tư thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện về sức khỏe, lý lịch cho đến vốn thì ứng viên sẽ phải đạt tối thiểu là 65 điểm theo Thang tính điểm của Bộ di trú Úc. Nếu như đáp ứng được điều kiện này ứng viên mới có thể xin cấp visa tạm thời của chương trình Đổi mới kinh doanh và đầu tư 188. Cụ thể thang tính điểm đầu tư sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như sau:

+ Độ tuổi – tối đa 30 điểm

Mặc dù đúng là chính sách định cư Úc diện đầu tư không hề giới hạn về độ tuổi của người tham gia nhưng nếu nắm trong độ tuổi hợp lý thì ứng viên sẽ có lợi thế cao hơn. Cụ thể điểm để tính theo tiêu chí tuổi như sau:

 • Từ 18 đến 24 tuổi: 20 điểm.
 • Từ 25 đến 32 tuổi: 30 điểm.
 • Từ 33 đến 39 tuổi: 25 điểm.
 • Từ 40 đến 44 tuổi: 20 điểm.
 • Từ 45 đến 54 tuổi: 15 điểm
 • Từ 55 tuổi trở lên thì ứng viên sẽ không được tính điểm.

+ Khả năng tiếng Anh – tối đa 10 điểm

Tiêu chí về ngôn ngữ này được đánh giá trên khả năng về tiếng Anh mà cụ thể hơn là IELT với hai mức là giao tiếp cơ bản và thành thạo:

 • Khả năng tiếng Anh giao tiếp IELTS 5.0 cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết – 5 điểm.
 • Khả năng tiếng Anh thành thạo IELTS 7.0 cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết – 10 điểm.

+ Bằng cấp – tối đa 10 điểm

 • Nếu ứng viên có Giấy chứng nhận thương mại, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cử nhân của một viện nghiên cứu giáo dục của Úc hay bất cứ một bằng cử nhân được chấp nhận bởi một tổ chức giáo dục của một tiêu chuẩn được Úc công nhận thì sẽ được 5 điểm.
 • Nếu ứng viên là cử nhân trong các lĩnh vực về kinh doanh, khoa học hoặc công nghệ hoặc có một bằng cử nhân của một cơ sở giáo dục tiêu chuẩn được công nhận thì sẽ được tối đa 10 điểm.

+ Chứng thực đặc biệt – 10 điểm dành cho đối tượng đã được tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử và chấp nhận kế hoạch hay đề xuất kinh doanh của ứng viên sẽ đem đến lợi ích quan trọng đối với tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ được đề cử này.

+ Khả năng tài chính – tối đa 35 điểm

Tiêu chí này được đánh giá dựa trên giá trị của tài sản kinh doanh cũng như tài sản cá nhân của ứng viên. Số tài sản này có thể được kết hợp với tái sản của vợ hoặc chồng trong 2 năm gần nhất. Hơn nữa số tài sản này phải được đánh giá là hợp pháp. Như vậy số tài sản có giá trị càng cao thì điểm cũng tương ứng càng cao:

 • 800.000 AUD – 5 điểm.
 • 1.000.000 AUD – 15 điểm.
 • 1.800.000 AUD – 25 điểm.
 • 2.250.000 AUD – 35 điểm.

+ Doanh thu kinh doanh – tối đa 35 điểm

Tiêu chí này được đánh giá dựa trên doanh thu hàng năm của hoạt động kinh doanh ứng viên tiến hành trong thời gian 2 năm của 4 năm tài chính trước đó với mức tối thiểu như sau:

 • 500.000 AUD – 5 điểm.
 • 1.000.000 AUD – 15 điểm.
 • 1.500.000 AUD – 25 điểm.
 • 2.000.000 AUD – 35 điểm.

+ Kinh nghiệm đầu tư – tối đa 15 điểm

Nếu ứng viên đầu tư tối thiểu 100.000 AUD trong 4 năm trước khi nộp đơn thì sẽ được 10 điểm và trên 7 năm thì sẽ được 15 điểm.

+ Trình độ đổi mới kinh doanh – tối đa 15 điểm

 • Bằng chứng về các bằng sáng chế đăng ký hoặc đăng ký thiết kế 15 điểm
 • Bằng chứng về nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký 10 điểm.
 • Bằng chứng về thỏa thuận liên doanh chính thức 5 điểm.
 • Bằng chứng về kinh doanh xuất khẩu 15 điểm.
 • Bằng chứng về quyền sở hữu trong kinh doanh linh dương 10 điểm.
 • Bằng chứng nhận tài trợ hoặc tài trợ vốn kinh doanh 10 điểm.