Đối với những người nhập cư thì điều mong mỏi nhất chính là có thể đoàn tụ cùng với cả gia đình mà trước hết là vợ hay chồng của mình. Để hoàn thành mong muốn này của dân di cư thì tất cả các quốc gia đều có chính sách bảo lãnh định cư cho diện vợ chồng và Canada cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hiện nay điều kiện định cư Canada diện vợ chồng đã có một vài thay đổi mà những người tham gia cần quan tâm.

Dĩ nhiên người tham gia chính sách vẫn là các cặp vợ chồng hoặc người cùng chung sống trong đó có 1 người là công dân hoặc thường trú nhân Canada. Tuy nhiên thay vì như trước đây người được bảo lãnh cũng chính là vợ, chồng hoặc người cùng chung sống của người bảo lãnh sẽ phải có thời gian thử thách. Cách mà Canada đưa ra để thử thách chính là người được bảo lãnh này sẽ phải sống trong tình trạng thường trú tạm thời trước và nếu như đáp ứng được các điều kiện định cư Canada dành cho diện vợ chồng này thì mới được xét để chuyển thành thường trú nhân vĩnh viễn.

Nếu đúng như thủ tục trước đó thì hiển nhiên người được bảo lãnh sẽ phải tạm trú trước nhưng hiện nay việc này đã thay đổi. Cụ thể thì điều kiện thường trú đã được IRCC xác nhận bãi bỏ vào ngày 28/4/2017 tức là người được bảo lãnh sẽ có thể trực tiếp trở thành thường trú nhân vĩnh viễn thay vì phải trải qua giai đoạn tạm trú như chính sách trước đó. Có thể nói đây là lợi thế cho những cặp vợ chồng người nước ngoài đang mong muốn được đoàn tự gia đình.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Bản thân chính phủ Canada cũng cho biết họ rất quan tâm đến việc những người là vợ hay chồng của công dân hoặc thường trú nhân Canada bị tổn thương hay lo lắng vì có thể mất tư cách thường trú nhân bất cứ lúc nào. Việc lo lắng này sẽ khiến cho cuộc sống của các cặp vợ chồng này không được hoàn mỹ. Tuy nhiên nếu xét trên khía cạnh chính trị thì việc cấp tạm trú trước sẽ hạn chế được tình trạng nhập cư bất hợp pháp vốn vẫn đang hiện hữu. Chính vì thế mà điều kiện định cư Canada này mới được Đảng bảo thủ đưa ra vào tháng 12/2012 và áp dụng cho đến hiện tại.

Đúng là chính phủ Canada vẫn tỏ ra khá lo lắng trước các vụ gian lận về hôn nhân có thể vẫn đang tồn tại nhưng vẫn tuyên bố với thái độ khác lạc quan rằng: “phần lớn các mối quan hệ là các yêu cầu tài trợ chính đáng và hầu hết vợ chồng đều được thực hiện một cách thiện chí”. Theo chính phủ Canada thì việc loại bỏ địa chỉ tạm trú sẽ thể hiện được sự tin tưởng cũng như hỗ trợ vấn đề bình đẳng giới và chống bạo lực giới.

Thực chất thì việc loại bỏ điều kiện tạm trú đã được dự kiến từ trước trong mooth thời gian nhưng mãi đến năm nay mới thực sự thi hành. Trước đó vào vào tháng 10 năm 2016 trong Kế hoạch Điều tiết Tiếp theo, IRCC đã tuyên bố ý định “thay đổi các điều khoản này nhằm mục đích giải quyết các mối quan tâm đã được xác định, chẳng hạn như tính dễ bị tổn thương của vợ hoặc chồng được bảo trợ”.

Để đảm bảo những người nhập cư theo chính sách bảo lãnh diện vợ chồng đều được bình đẳng, tránh được các làm dụng không đáng có thì nhập cư hợp pháp là điều kiện quan trọng nhất. Chính phủ Canada cũng đưa ra lời khuyên với khẳng định: “Tại Canada việc lạm dụng không được dung thứ. Nếu bạn là người phối ngẫu hoặc bạn tình được bảo trợ và đang bị lạm dụng hoặc bỏ bê bởi người bảo trợ hoặc gia đình của mình, bạn không phải ở trong tình trạng ngược đãi đó”.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc