Càng ngày càng có nhiều người Việt có nhu cầu định cư Mỹ và lựa chọn nhanh chóng nhất lại là định cư diện đầu tư. Thế nhưng điều kiện ra sao, thủ tục thế nào để có thể hoàn thành đầu tư EB5 dễ dàng và đơn giản nhất thì chưa chắc tất cả đều đã biết. Vậy điều kiện thế nào, quy trình tham gia ra sao để không chỉ thành công mà còn nhanh nhất để sở hữu visa EB5?

Yêu cầu với đối tượng tham gia

Hiện tại chương trình định cư tại Mỹ theo diện EB5 được đánh giá là chính sách nhanh chóng và đơn giản nhất để lấy thẻ xanh. Tuy nhiên để được ứng cử viên của chương trình thì nhà đầu tư cũng cần đáp ứng một số điều kiện mà trong đó quan trọng nhất là vốn. Số vốn ở đây để đầu tư EB5 phải là số tiền hợp pháp tức là số tiền này phải là tiền lương, tiền từ lợi nhuận của doanh nghiệp, được cho tặng hay thừa kế, bất động sản… Đối với trường hợp cho tặng thì số tiền đó phải nhận được trước đó trên 6 tháng tính từ khi nộp hồ sơ.

Sau khi xác minh được nguồn gốc của vốn là hợp pháp thì nhà đầu tư có thể đầu tư vào 1 trong hai hình thức là đầu tư theo hình thức trực tiếp và đầu tư theo hình thức gián tiếp với ưu nhược điểm khác nhau. Hình thức đầu tư trực tiếp sẽ yêu cầu số vốn là 1.000.000 USD nhưng nhà đầu tư sẽ được tự mình làm chủ toàn bộ việc kinh doanh của mình. Ngược lại đầu tư theo hình thức gián tiếp sẽ chỉ yêu cầu số vốn là 500.000 USD nhưng lại phải thông qua một bên thứ 3 để đầu tư. Tuy nhiên cả hai chính sách này đều có điểm chung là phải tạo ra một lượng lao động là 10 người làm việc toàn thời gian trong vòng 2 năm dành cho người bản xứ hoặc thường trú nhân tại Mỹ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Chính sách đầu tư EB5 định cư Mỹ khá “thoáng” khi cho phép người thân của nhà đầu tư cũng tức là vợ/chồng hợp pháp và con dưới 21 tuổi còn độc thân được cùng nhận thẻ xanh. Thẻ xanh này là thẻ xanh có điều kiện trong vòng 2 năm. Sau khi chứng minh được điều kiện và duy trì được việc làm cho 10 người bản xứ hoặc thường trú nhân nhà đầu tư có thể dudocj cân nhắc để nhận thẻ xanh vĩnh viễn cho bản thân và gia đình.

Thủ tục để nhận visa EB5

Để có thể được trở thành ứng cử viên của chương trình đầu tư EB5 định cư Mỹ thì nhà đầu tư cần hoàn thành các thủ tục liên quan bao gồm:

+ Nhà đầu tư tiến hành chọn lựa hình thức dự án cũng như dự án đầu tư phù hợp với số vốn có thể theo cho đến hết dự án cũng như ngành nghề kinh doanh được cho phép tại Mỹ.

+ Nhà đầu tư thực hiện công tác đầu tư và tạo việc làm cho người bản xứ hoặc thường trú nhân theo như yêu cầu và nếu là đầu tư theo hình thức gián tiếp thì cần thực hiện thông qua trung tâm quản lý vùng.

+ Hoàn thiện hồ sơ với mẫu đơn I-526 nộp lên Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ.

+ Nếu hồ sơ được chấp nhận nhà đầu tư đồng thời thay đổi tình trạng cư trú tại Mỹ cũng như hoàn thiện quy trình xét duyệt hồ sơ tại Việt Nam bao gồm nộp đơn vào trung tâm thị thực quốc gia Hoa Kỳ và tham gia phỏng vấn lại Lãnh Sự Quán Mỹ.

+ Nhà đầu tư nhận được thẻ xanh có điều kiện trong vòng 2 năm.

+ Trước khi hết hạn 2 năm nhà đầu tư nộp đơn I-829 để xin đổi từ hình thức thẻ xanh có điều kiện của chính sách đầu tư EB5 sang thẻ xanh vĩnh viễn.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc