Định cư Mỹ bằng cách đầu tư EB-5 là phương pháp mà rất nhiều người thực hiện. Để đầu tư thành công và hạn chế thấp nhất những rủi ro, nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhũng dự án của các Trung tâm vùng. Vậy Trung tâm vùng gì? Dưới đây là những điều bạn cần biết về trung tâm vùng!

Trung tâm Vùng được hình thành như thế nào?

Quốc hội đã thiết lập Chương trình Thí điểm về Nhà đầu tư Nhập cư vào ngày 6 tháng 10 năm 1992 thông qua Sec. 610 Công luật 102-395. Chương trình này cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đến Hoa Kỳ với thị thực EB-5  nếu họ đầu tư một khoản tiền nhất định vào một doanh nghiệp thương mại mới, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ bằng cách tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian trực tiếp hoặc gián tiếp cho mỗi nhà đầu tư.

Trung tâm vùng
Trung tâm Vùng được hình thành như thế nào? (Nguồn: Internet)

Trung Tâm Vùng là những cơ sở cá nhân, không thuộc chính phủ, nhắm vào những vùng địa lý đặc thù trong lãnh thổ Hoa Kỳ để đẩy mạnh nền kinh tế. Những Trung Tâm Vùng họat động để tăng số hàng hóa bán ra ngòai, cải thiện năng suất trong vùng, tạo công việc làm, và làm tăng vốn đầu tư nội địa. Các Trung Tâm Vùng phải nộp đơn xin họat động cho Sở di trú USCIS nhưng Sở di trú không bảo đảm về cách làm việc của những Trung Tâm Vùng này.

Tiến hành đầu tư vào Trung tâm vùng

Các trung tâm vùng áp dụng cho USCIS theo mẫu I-924. RC sẽ được USCIS chỉ định để phát triển các dự án đầu tư vốn trong một khu vực địa lý cụ thể và trong các ngành cụ thể. Ngoài ra, RC sẽ được chỉ định để sử dụng các phương pháp kinh tế nhất định để tạo ra việc làm gián tiếp. Các ứng viên muốn bắt đầu một trung tâm khu vực cũng phải cung cấp cho USCIS một dự án giả thuyết hoặc một dự án “sẵn sàng “. Bao gồm trong ứng dụng này cũng có thể là một mẫu đơn I-526 yêu cầu dự án chấp thuận trước cho một dự án thực tế, đầu tư EB-5 di dân sẽ đầu tư.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Theo mục 610 của Luật Công 102-395, ngày 6/10/1992, về Chương trình di dân diện đầu tư (Chương trình thí điểm), yêu cầu thị thực EB-5 cho một nhà đầu tư theo chương trình này cơ bản giống chương trình đầu tư EB-5 chuẩn; ngoại trừ các Chương trình thí điểm đầu tư liên kết Trung Tâm Vùng. Đây là hình thức kinh doanh tài chính cá nhân để sắp xếp vốn đầu tư vào những công việc hợp với những yêu cầu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ cần chuyển $500 cộng với lệ phí khởi sự đầu tiên cho Trung Tâm Vùng. Sau đó, Trung Tâm Vùng hoàn toàn kiểm soát tiền đầu tư và trả số tiền về cho nhà đầu tư nếu có lợi nhuận.

Ưu điểm của đầu tư Trung tâm vùng

Trung tâm vùng
Ưu điểm của đầu tư Trung tâm vùng (Nguồn: Internet)

Lợi thế chính của RC là USCIS sẽ cho phép dự án đếm các công việc gián tiếp và gây ra ngoài các công việc trực tiếp đối với yêu cầu tạo việc làm. Việc làm trực tiếp là việc làm có thể xác định được thực tế cho các nhân viên có trình độ của doanh nghiệp thương mại, trong đó nhà đầu tư EB-5 trực tiếp đầu tư vốn (quỹ). Các công việc gián tiếp là những công việc đã được tạo ra bởi dự án do vốn đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại liên kết với trung tâm khu vực bởi một nhà đầu tư EB-5.

Người đầu tư không cần phải lo lắng về việc phải đưa ra một chương trình kinh doanh để được Sở di trú chấp thuận vì trung tâm vùng sẽ làm việc này. Và việc phải chứng minh tạo số việc làm theo quy định cũng dễ dàng hơn cho Trung Tâm Vùng.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc