Với ưu đãi về vị trí địa lí nên khí hậu của Úc mang một màu sắc riêng. Đó là sự kết hợp giữa khí hậu ôn đới và khí hậu nhiệt đới. Là một lựa chọn tuyệt vời khi đến Úc để an dưỡng cùng con cháu. Và điều đó đơn giản với visa du lịch Úc bạn đã có thể thẳng tiến đến đất nước này.

 1. Các loại visa du lịch Úc dành cho thân nhân:
  • Visa quá cảnh cho người cao tuổi phụ thuộc ( subclass 114):
 • Thị thực này dành cho một số người lớn tuổi di cư sang Úc nếu họ dựa vào một thân nhân hợp lệ ở Úc để cung cấp hỗ trợ tài chính.
 • Đủ điều kiện bạn phải:
 • Phụ thuộc vào người thân ở Úc
 • Độc thân
 • Đủ tuổi để nhận trợ cấp hưu trí Úc
 • Có một người sẽ cung cấp một sự đảm bảo hỗ trợ.
 • Thời gian lưu trú: Vĩnh viễn
 • Chi phí : Từ AUD 3.945 ( khoảng 71.010.000 đồng )
 • Thời gian xử lý toàn cầu cho thị thực này không khả dụng do các ứng dụng bị giới hạn hoặc xếp hàng đợi .
 • Bnạ cần tham khỏa mẫu đơn Xin visa du lịch Úc
  Đơn xin visa du lịch Úc

   

 • Visa quá cảnh người cao tuổi phụ thuộc (subclass 838):
 • Thị thực này dành cho một số người lớn tuổi ở lại vĩnh viễn tại Úc nếu họ dựa vào một thân nhân hợp lệ ở Úc để cung cấp hỗ trợ tài chính.
 • Đủ điều kiện bạn phải:
 • Phụ thuộc vào người thân ở Úc
 • Độc thân
 • Đủ tuổi để nhận trợ cấp hưu trí Úc
 • Có một người sẽ cung cấp một sự đảm bảo hỗ trợ.
 • Thời gian lưu trú : Vĩnh viễn
 • Chi phí: Từ AUD 3.945 ( khoảng 71.010.000 đồng )
 • Thời gian xử lý toàn cầu cho visa du lịch Úc này không khả dụng do các ứng dụng bị giới hạn hoặc xếp hàng đợi .
 • Thị thực của phụ huynh cao tuổi (subclass 804):
 • Thị thực này cho phép cha mẹ của công dân Úc định cư, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand hợp lệ sống ở Úc vĩnh viễn. Có thể có thời gian chờ đợi lâu hơn 30 năm đối với thị thực này.
 • Đủ điều kiện bạn phải:
 • Có con là công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand hợp lệ
 • Đủ tuổi để nhận trợ cấp hưu trí Úc
 • Ít nhất một nửa số con của bạn phải sống ở Úc hoặc nhiều con của bạn sống ở Úc hơn bất kỳ quốc gia nào khác
 • Thời gian lưu trú: Vĩnh viễn
 • Chi phí: Từ AUD 6.010 (khoảng 108.180.000)
 • Thời gian xử lý toàn cầu cho thị thực này không khả dụng do các ứng dụng bị giới hạn hoặc xếp hàng đợi .
 • Thị thực cha mẹ già (Tạm thời) đóng góp (subclass 884):
 • Thị thực này cho phép cha mẹ của công dân Úc định cư, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand hợp lệ sống ở Úc tạm thời.
 • Nếu bạn được cấp thị thực này và muốn ở lại Úc vĩnh viễn, sau đó bạn có thể nộp đơn xin thị thực dành cho Người lớn Đóng góp Người lớn (cấp độ phụ 864) .
 • Nộp đơn xin thị thực tạm trú cấp thị thực tạm thời 884 trước khi thị thực 864 cấp thị thực vĩnh viễn cho phép bạn trải rộng chi phí di chuyển trong một số năm.
 • Đủ điều kiện bạn phải:
 • Có con là công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand hợp lệ
 • Đủ tuổi để được hưởng trợ cấp hưu trí Úc.
 • Ít nhất một nửa số con của bạn phải sống ở Úc hoặc nhiều con của bạn sống ở Úc hơn bất kỳ nước nào khác.
 • Thời gian lưu trú: Hai năm
 • Chi phí :Từ AUD 32.900 (khoảng 592.200.000 đồng )
 • Thị thực của phụ huynh có đóng góp (subclass 864):
 • Thị thực này cho phép cha mẹ của công dân Úc định cư, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand hợp lệ sống ở Úc vĩnh viễn.

  Úc thu hút người già đến an dưỡng vì không khí trong lành
 • Bạn có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư cho người lớn (nộp đơn xin cấp thị thực tạm thời) (visa phụ 884) trước khi có thị thực này. Áp dụng cho thị thực tạm thời và sau đó thị thực vĩnh viễn này chi phí nhiều hơn nhưng chi phí được trải rộng trên hai thị thực trong một khoảng thời gian dài hơn.
 • Bạn cũng có thể nộp đơn xin thị thực Người lớn Người lớn (lớp dưới 804). Visa cấp thị thực 804 chi phí ít hơn visa này, nhưng có thể phải chờ đợi lâu đến 30 năm.
 • Đủ điều kiện bạn phải:
 • Có con là công dân Úc, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand hợp lệ
 • Đủ tuổi để nhận trợ cấp hưu trí Úc
 • Ít nhất một nửa số con của bạn phải sống ở Úc hoặc nhiều con của bạn sống ở Úc hơn bất kỳ nước nào khác.
 • Thời gian lưu trú : Vĩnh viễn
 • Chi phí :Từ AUD 19.750 ( khoảng 355.500.000 đồng)
 • Thị thực của Phụ Huynh (Tạm thời) (subclass 173):
 • Thị thực này cho phép cha mẹ của công dân Úc định cư, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand hợp lệ sống ở Úc tạm thời.
 • Nếu bạn được cấp thị thực này và muốn ở lại Úc vĩnh viễn, bạn có thể nộp đơn xin thị thực Bố mẹ Trợ cấp (phân lớp 143) .
 • Nộp đơn xin thị thực tạm trú 173 tạm thời trước khi thị thực 143 cấp thường trú cho phép bạn trải ra chi phí di chuyển trong một số năm.
 • Đủ điều kiện bạn phải :
 • Có một đứa trẻ là công dân Úc, thường trú nhân hoặc một công dân New Zealand hợp lệ.
 • Ít nhất một nửa số con của bạn phải sống ở Úc hoặc nhiều con của bạn sống ở Úc hơn bất kỳ nước nào khác.
 • Thời gian lưu trú: 2 năm
 • Chi phí : Từ AUD 31.670 ( khoảng 570.060.000 đồng)
 • Visa cấp dưỡng cha mẹ đóng góp (subclass 143):
 • Thị thực này cho phép cha mẹ của công dân Úc định cư, thường trú nhân hoặc công dân New Zealand hợp lệ sống ở Úc vĩnh viễn.
 • Bạn có thể nộp đơn xin thị thực cấp dưỡng cho Phụ Huynh (Tạm thời) (phân loại 173) trước khi cấp thị thực này. Áp dụng cho thị thực tạm thời và sau đó thị thực vĩnh viễn này chi phí nhiều hơn nhưng chi phí được trải rộng trên hai thị thực trong một khoảng thời gian dài hơn.
 • Bạn cũng có thể nộp đơn xin thị thực dành cho cha mẹ (subclass 103). Thị thực loại subclass 103 có chi phí thấp hơn visa này nhưng có thể phải chờ đợi lâu dài đến 30 năm.
 • Đủ điều kiện bạn phải:
 • Có một đứa trẻ là công dân Úc, thường trú nhân hoặc một công dân New Zealand hợp lệ.
 • Ít nhất một nửa số con của bạn phải sống ở Úc hoặc nhiều con của bạn sống ở Úc hơn bất kỳ nước nào khác.
 • Thời gian lưu trú: Vĩnh viễn
 • Chi phí: Từ AUD 19.750
 1. Đến Úc bằng visa du lịch Úc để được hưởng những chế độ an sinh sức khoẻ tuyệt vời:
 • Chăm sóc sức khoẻ ở Úc phần lớn được cung cấp bởi các bác sỹ tư nhân hoặc các bệnh viện tư nhân hoặc nhà nước do chính phủ điều hành, với chi phí dịch vụ y tế do cơ quan bảo hiểm tư nhân chi trả, và số dư phải trả của bệnh nhân. Medicare là dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn cầu của Úclà hệ thống y tế cơ bản trợ cấp hầu hết các chi phí y tế tại Úc cho tất cả công dân Úc và thường trú nhân.

  Là nơi có dịch vụ y tế tốt nhất thế giới
 • Một số các chương trình khác bao gồm chi phí y tế trong các trường hợp cụ thể, chẳng hạn như đối với cựu chiến binh hoặc người Úc bản địa, bảo hiểm xe cơ giới và các chương trình bồi thường cho người lao động, ngoài các hình thức khác. Chi phí y tế của khách du lịch đến Úc có thể được bảo hiểm du lịch hoặc theo thỏa thuận về sức khoẻ lẫn nhau. Ngoài ra, những người không thuộc chương trình Medicare hoặc muốn được đài thọ chi phí y tế hoặc bệnh viện túi tiền có thể mua bảo hiểm y tế tư nhân tự nguyện, cũng được chính phủ liên bang trợ cấp.
 • Ngoài Medicare, có một Chương Trình Phúc Lợi Dược Phẩm riêng biệt được tài trợ bởi chính phủ liên bang để trợ cấp đáng kể cho một loạt các loại thuốc có toa bác sĩ. Medicare được tài trợ bởi phí Medicare , bắt buộc và được quản lý thông qua hệ thống thuế. Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang , hiện Greg Hunt , điều hành chính sách y tế quốc gia, và các chính quyền tiểu bang và lãnh thổ quản lý các yếu tố chăm sóc sức khoẻ trong phạm vi quyền hạn của họ, chẳng hạn như hoạt động của bệnh viện. Mô hình tài trợ cho chăm sóc sức khoẻ ở Úc đã có sự phân cực về chính trị , với các chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chính sách chăm sóc sức khoẻ quốc gia.

  Sức khỏe luôn là điều quan trọng