Hai loại visa L-1A và L-1B là hai loại thuộc visa L1 usa dành cho người lao động chuyển giao công ty tạm thời làm việc trong các vị trí quản lý hoặc có kiến thức chuyên môn. Việc có được visa L1 này rất hữu ích cho công việc của bạn. Vậy nó hữu ích như thế nào, hãy cùng đọc bài viết dưới đây.

 1. Ai đủ điều kiện đăng kí visa L1 usa:

Các visa L-1A và L-1B có thể được cấp khi người sử dụng lao động nộp đơn yêu cầu ủy quyền cho các nhân viên đủ tiêu chuẩn được phép làm việc và sinh sống tại Hoa Kỳ.

Visa L-1A dành cho những người nhận chuyển giao công ty bên trong làm việc trong các vị trí quản lý hoặc điều hành trong một công ty ở bên ngoài Hoa Kỳ.

Visa L-1B dành cho những người nhận chuyển giao trong công ty làm việc ở các vị trí đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Visa L1 USA

(- Các tiêu chuẩn chung của Nhà tuyển dụng và Người lao động

 • Để đủ điều kiện để phân loại L-1 trong thể loại này, người sử dụng lao động phải:

Có mối quan hệ hợp lệ với một công ty nước ngoài (công ty mẹ, chi nhánh, chi nhánh, hoặc chi nhánh, gọi chung là tổ chức đủ điều kiện)

Hiện tại đang hoặc sẽ là kinh doanh với tư cách là chủ nhân tại Hoa Kỳ và tại ít nhất một quốc gia khác trực tiếp hoặc thông qua một tổ chức đủ tiêu chuẩn trong suốt thời gian lưu trú của người hưởng lợi ở Hoa Kỳ như L-1. Trong khi hoạt động kinh doanh phải khả thi, không có yêu cầu tham gia vào thương mại quốc tế.

Hoạt động kinh doanh là việc cung cấp hàng hoá và / hoặc dịch vụ liên tục có hệ thống và liên tục của một tổ chức đủ tiêu chuẩn và không bao gồm sự hiện diện của đại lý hoặc văn phòng của tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài.

 • Để hội đủ điều kiện, nhân viên được chỉ định cũng phải:

Nói chung, đã làm việc cho một tổ chức hội đủ điều kiện ở nước ngoài trong một năm liên tục trong vòng ba năm ngay trước khi họ được nhận vào Hoa Kỳ; và

Hãy tìm cách vào Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ trong một năng lực điều hành hoặc quản lý cho một chi nhánh của cùng một chủ lao động hoặc một trong những tổ chức đủ tiêu chuẩn của nó.

 • Văn phòng mới:

Đối với nhà tuyển dụng nước ngoài muốn gửi một nhân viên sang Hoa Kỳ làm giám đốc điều hành hoặc quản lý để thành lập văn phòng mới, người sử dụng lao động cũng phải chứng minh rằng:

 • Người sử dụng lao động đã bảo đảm đủ cơ sở vật chất để đặt trụ sở mới
 • Người lao động đã làm việc với vai trò điều hành hoặc quản lý trong một năm liên tục trong ba năm trước khi nộp đơn
 • Văn phòng dự định Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ vị trí điều hành hoặc quản lý trong vòng một năm kể từ ngày chấp thuận đơn yêu cầu.)
Visa L1 có 2 loại phù hợp với các mục đích khác nhau của người lao động

Phân loại L-1A: Sử dụng quy trình cấp visa L-1A, một công ty có thể chuyển một giám đốc điều hành hoặc người quản lý có trình độ sang Hoa Kỳ đến một công ty con hiện hữu hoặc mới thành lập.

Để hội đủ điều kiện cho Người quản lý hoặc Người quản lý Chuyển nhượng trong Công ty L-1A, bạn phải:Nói chung, đã làm việc cho một tổ chức hội đủ điều kiện ở nước ngoài trong một năm liên tục trong vòng ba năm ngay trước khi họ nhập học vào Hoa Kỳ và hãy tìm cách vào Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ trong một năng lực điều hành hoặc quản lý cho một chi nhánh của cùng một chủ lao động hoặc một trong những tổ chức đủ tiêu chuẩn của nó.

Năng lực điều hành nói chung đề cập đến khả năng của nhân viên để đưa ra quyết định rộng mà không có giám sát nhiều.

Năng lực quản lý nói chung là khả năng giám sát và kiểm soát công việc của nhân viên chuyên nghiệp và quản lý tổ chức, hoặc một bộ phận, phân khu, chức năng hoặc thành phần của tổ chức. Nó cũng có thể đề cập đến khả năng của nhân viên để quản lý một chức năng thiết yếu của tổ chức ở mức cao, mà không có sự giám sát trực tiếp của người khác.

Lưu ý: Để đủ tiêu chuẩn để được xếp loại L-1A, người sử dụng lao động phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung của người sử dụng lao động.

 • Phân loại L-1B:

Để hội đủ điều kiện để phân loại Kiến thức chuyên biệt về Bên nhận chuyển nhượng L-1B, bạn phải:Nói chung, đã làm việc cho một tổ chức hội đủ điều kiện ở nước ngoài trong một năm liên tục trong vòng ba năm ngay trước khi họ nhập học vào Hoa Kỳ và hãy tìm cách vào Hoa Kỳ để cung cấp các dịch vụ có năng lực kiến thức chuyên sâu cho một chi nhánh của cùng một chủ nhân hoặc một trong những tổ chức đủ tiêu chuẩn của nó.

Kiến thức chuyên ngành có nghĩa là kiến thức đặc biệt của một cá nhân sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu, trang thiết bị, kỹ thuật, quản lý hoặc các lợi ích khác của tổ chức kiến nghị, và ứng dụng của nó trên thị trường quốc tế, hoặc kiến thức hoặc chuyên môn nâng cao về quy trình và thủ tục của tổ chức.

Visa L1 tạo cơ hội gắn kết người lao động
 1. Làm thế nào để nộp đơn xin visa L1 usa:

Để xin visa L-1A hoặc L-1B, chủ nhân phải yêu cầu bạn. Để bắt đầu quá trình kiến nghị, chủ nhân phải:

 • Hoàn thành Mẫu I-129, Đơn Xin cho Người Lao động Không Di cư. Xem xét các hướng dẫn cho Mẫu I-129 và điền vào Mẫu I-129 và các bổ sung có liên quan.
 • Nộp phí: Bao gồm lệ phí nộp đơn phù hợp với Mẫu I-129 (bao gồm phí dịch vụ sinh trắc học nếu có). Gửi bằng chứng. Bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ.
 • Gửi bản sao của Mẫu I-129. Bao gồm bản sao của Mẫu I-129 và tất cả các tài liệu hỗ trợ, ngay cả khi bạn đang nộp Mẫu I-129 để tìm kiếm thay đổi tình trạng (COS) hoặc gia hạn thời gian ở lại (EOS).
 • Ký và nộp Mẫu I-129. Nộp đơn yêu cầu tại địa điểm nộp hồ sơ đúng theo hướng dẫn mẫu.
 1. Điều gì xảy ra sau khi bạn đăng kí visa L1 usa:
 • Một khi USCIS nhận được mẫu I-129 của bạn, họ sẽ xử lý đơn của bạn và người sử dụng lao động sau đó sẽ nhận được:

Một thông báo nhận tiền cho Mẫu I-129, Đơn Xin cho Người Lao động Không Di cư

Một thông báo cho một ngày hẹn sinh trắc học.

Người sử dụng lao động sau đó sẽ nhận được:

Thông báo bằng văn bản về quyết định.

 1. Hình thức và Lệ phí cho đơn xin visa L1:

Mẫu I-129, Đơn Xin cho Người Lao động Không Di cư, lệ phí nộp đơn là $ 460

Phí sinh trắc học có thể áp dụng, $ 85

Các lệ phí bổ sung visa L1 usa:

Ai trả

 

 

 

Lý do

 

Số tiền lệ phí
–         Các nhà tuyển dụng tìm kiếm tình trạng di cư không di dân L-1 ban đầu cho người lao động nước ngoài

–         Người sử dụng lao động tìm kiếm sự chấp thuận cho một công nhân nước ngoài đã có tình trạng di cư không di dân L-1 để thay đổi người sử dụng lao động, bao gồm cả đơn yêu cầu làm việc đồng thời mới

–         Phí phòng ngừa và phát hiện gian lận –         $500

–         Phí phải được nộp theo séc hoặc phiếu chuyển tiền riêng

–         Các đơn kiện visa L-1 có từ 50 nhân viên trở lên ở Hoa Kỳ nếu hơn 50 phần trăm của những nhân viên này ở trạng thái không di dân H-1B, L-1A hoặc L-1B (ngoại trừ dưới đây)

 

 

–         $4.500 đô la

–         Lệ phí phải được nộp theo séc riêng hoặc lệnh chuyển tiền

Có những điều kiện mà người lao động phải tuân thủ để có được visa L1

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc