Đối tượng được bảo lãnh nhập cư nước ngoài thông thường được ưu tiên nhất chính là vợ hoặc chồng và con cái chưa đến tuổi trưởng thành. Tương tự như thế chính sách định cư Úc theo diện bảo lãnh vợ chồng cũng chính vì mục đích này mà được ban hành, Vậy muốn được tham gia vào chính sách thì điều kiện cần thiết là gì?

Chính sách bảo lãnh diện vợ chồng và điều kiện với ứng viên

Chính sách bảo lãnh diện vợ chồng định cư Úc theo visa 309 là một trong số 3 hình thức bảo lãnh cho vợ chồng mà Úc đưa ra. Cụ thể thì chính sách này dành cho những đối tượng là vợ hoặc chồng muốn được tạm trú trong thời gian chờ thẻ thường trú để định cư ở quốc gia này. Như vậy trước hết đối tượng tham gia phải là những cặp vợ chồng hợp pháp của công dân Úc hoặc thường trú nhân tại Úc. Như vậy lợi ích mà ứng viên cũng chính là người được bảo lãnh được hưởng từ visa này bao gồm:

+ Ứng viên có quyền được tạm trúc trong thời gian là 2 năm với người bảo lãnh cũng là vợ hoặc chồng mình.

+ Có quyền được làm việc, sinh sống cũng như học tập tại Úc trong thời gian này.

+ Được hưởng những lợi ích từ chính sách bảo hiểm sức khỏe của Úc.

+ Sau khi hết thời gian 2 năm tạm trú mà mối quan hệ giữa ứng viên và người bảo lãnh vẫn còn được duy trì như bình thường thì visa 309 sẽ được tự động chuyển đổi để giup ứng viên có tư cách thường trú nhân tại Úc.

Tuy nhiên không phải cứ là vợ hoặc chồng của công dân Ức hay thường trú nhân tại Úc là có thể được hưởng các quyền lợi từ chính sách này. Người được hưởng hay cụ thể hơn chính là người được bảo lãnh phải đáp ứng được các điều kiện mà chính sách định cư Úc bảo lãnh diện vợ chồng 309 đề ra cụ thể như sau:

+ Ứng viên phải có người bảo lãnh là công dân hoặc thường trú nhân Úc.

+ Người bảo lãnh của ứng viên phải là vợ hoặc chồng hợp pháp của ứng viên.

+ Nếu chưa phải vợ chồng hợp pháp thì đôi bên phải đã có quan hệ tính cảm và do một nguyên nhân nào đó mà chưa thể kết hôn nhưng thời gian của mối quan hệ này tối thiểu phải từ 1 năm trở lên.

+ Ứng viên phải có mối quan hệ thực sự và đưa ra các bằng chứng chứng minh về mối quan hệ này với người bảo lãnh.

+ Người được bảo lãnh phải thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và lý lịch cá nhân.

Điều kiện đối với người bảo lãnh

Không chỉ bản thân phải đáp ứng được các điều kiện như chính sách bảo lãnh diện vợ chồng 309 định cư Úc đề ra mà cả người bảo lãnh cũng phải đáp ứng các yêu cầu liên quan như sau:

+ Người bảo lãnh phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc.

+ Người bảo lãnh đã kết hôn hợp pháp với ứng viên hoặc nếu vì lý do nào khác mà chưa thể kết hôn được thì cũng phải có mối quan hệ tìm cảm tối thiểu là 1năm với người được bảo lãnh.

+ Người bảo lãnh này phải chưa thực hiện việc xin bảo lãnh chó trên 2 người khác cũng nhập cư vào Úc theo chính sách bảo lãnh diện vợ chồng.

+ Bản thân người bảo lãnh không phải là người được bảo lãnh của chính sách bảo lãnh diện vợ chồng trong vòng 5 năm gần nhất tính đến khi nộp hồ sơ.

Đối với trường hợp hai bên chưa kết hôn nhưng có mối quan hệ trên 1 năm mà do lý do nào đó chưa thể kết hôn sẽ phải đưa ra bằng chứng về mối quan hệ như sau:

+ Ứng viên và người bảo lãnh phải cam kết và có kế hoạch chung sống chung và riêng biệt với những người khác.

+ Đưa ra các bằng chứng về sự chân thực của mối quan hệ.

+ Hai bên phải hiện đang sống chung với nhau.