Định cư tại các nước phát triển đang là một xu thế trên thế giới. Đặc biết là Canada, Luật Di Trú Canada nhận di dân xin nhập cư đến Canada theo nhiều diện, các diện này bao gồm đoàn tụ gia đình, nhân tài, đầu tư v.v.  Di dân có thể thông qua đó để xin tư cách thường trú định cư Canada. Riêng diện bảo lãnh người thân đi Canada được lựa chọn nhiều nhất, vậy bảo lãnh người thân đi Canada mất bao lâu?

Bảo lãnh người thân đi Canada khó hay dễ? 

Với diện bảo lãnh định cư Canada, bạn có thể đưa người thân của mình sang Canada sống cùng. Chính phủ Canada luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những người thân thường trú tại đất nước này. Đặc biệt, chính phủ Canada luôn cam kết sẽ cố gắng gắn kết sự đoàn tụ gia đình bất khi cứ nào có thể. Để có thể bảo lãnh định cư Canada cho người thân thì điều kiện mà người bảo lãnh cần phải đáp ứng như sau:

Bảo lãnh người thân đi Canada khó hay dễ? (Nguồn: Internet)
  • Chứng minh tài chính rõ ràng đảm bảo cung cấp cho người thân các nhu cầu thiết yếu như sinh hoạt, ăn uống.
  • Mỗi gia đình gồm 2 vợ chồng và có mong muốn bảo lãnh thêm 2 người sang Canada, cha mẹ hoặc ông bà phải có nguồn thu nhập tối thiểu là $57,125/năm.
  • Người được bảo lãnh phải trên 22 tuổi, nhưng không thuộc diện người già, người cao tuổi.
  • Người bảo lãnh phải là người cư trú thực tế tại Canada Chương trình Bảo lãnh diện Gia đình Canada là một trong số những chương trình đoàn tụ gia đình hào phóng nhất trong các nước phát triển hoặc nếu công dân Canada bảo lãnh vợ/chồng hoặc con phụ thuộc, họ cần chứng minh rõ ràng ý định cư trú tại Canada sau khi bảo lãnh.
  • Người bảo lãnh định cư Canada cho người thân phải tối thiểu phải từ 18 tuổi trở lên, không trong tình trạng phá sản, không đang vướng vào bất kỳ hình phạt tù hay phạt tiền nào.
  • Người bảo lãnh phải là người cư trú thực tế tại Canada​

Bảo lãnh người thân đi Canada mất bao lâu?

Với diện bảo lãnh định cư Canada, bạn có thể đưa người thân của mình sang Canada sống cùng. Chính phủ Canada luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những người thân thường trú tại đất nước này.Đặc biệt, chính phủ Canada luôn cam kết sẽ cố gắng gắn kết sự đoàn tụ gia đình bất khi cứ nào có thể. Chương trình Bảo lãnh diện Gia đình Canada là một trong số những chương trình đoàn tụ gia đình hào phóng nhất trong các nước phát triển.

Nhiệm kỳ bảo lãnh người thân đi Canada

Nhiệm kỳ bảo lãnh người thân đi Canada (Nguồn: Internet)

Nếu bảo lãnh vợ chồng, người bạn đời sống chung, tình nhân và con cái trên 22 tuổi thì nhiệm kỳ là 3 năm từ ngày nhập cảnh. Nếu bảo lãnh con phụ thuộc dưới 22 tuổi thì nhiệm kỳ bảo lãnh sẽ là thời gian ngắn nhất giữa 10 năm hoặc khi đứa con đủ 25 tuổi tính từ ngày nhập cảnh. Còn đối với các thân nhân khác là 10 năm năm từ ngày nhập cảnh.

Khi người bảo lãnh hoặc người đứng chung bảo lãnh bội ước không chịu nuôi người thân mình bảo lãnh và để họ sống nhờ vào trợ cấp xã hội trong thời gian nhiệm kỳ bảo lãnh chưa hết hạn,  thì Bộ Di Trú sẽ cấm không họ bảo lãnh bất cứ người thân nào cho đến khi họ hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp xã hội mà thân nhân đã lãnh.