Các nhà đầu tư luôn mong muốn được phát triển ở các nước lớn như Mỹ, Pháp, Đức… nhưng việc trở thành công dân chính thức tại đây lại không hề dễ đặc biệt là tại Mỹ. Thế nhưng hiện đang đang có một chương trình mở ra cơ hội cho tất cả các nhà đầu tư chỉ với số tiền là 500.000 đô la Mỹ – chương trình EB-5. Không chỉ mở ra kênh đầu tư phát triển qua Regional Center, EB-5 còn là lối đi tắt để định cư hợp pháp cho cả gia đình.

        Chương trình EB-5 là cách nhận visa chỉ với 500.000 USD.

3.000 thẻ xanh mỗi năm cho nhà đầu tư qua Regional Center

Thực chất chương trình EB-5 không phải mới ban hành gần đây mà đã được Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra từ năm 1990 nhằm hỗ trợ cho kinh tế trong nước và giúp các nhà đầu tư nước ngoài nhận được thẻ xanh họp pháp. Với 30% trên tổng số 10.000 thẻ xanh được cấp ra mỗi năm qua chương trình này, Regional Center được đánh giá là kênh đầu tư phát triển cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa theo USCIS – Sở Di Trú Mỹ thì hơn 90% lượng visa được cấp qua chương trình đầu tư EB-5 là thông qua Regional Center.

Regional Center – Lối đi mới cho nhà đầu tư qua EB-5

Chương trình đầu tư EB-5 Regional Center được Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra ngay sau khi EB-5 được tung ra là vào năm 1992. Với tiêu chí là đưa các công ty đã được đủ điều kiện đạt “Regional Center” vào diện chương trình đầu tư mục tiêu với mức vốn là 1 triệu đô vào thời điểm đó là 500.000 đô là Mỹ vào hiện tại để phát triển kinh tế tại Mỹ.

Như chương trình EB-5 đưa ra thì 3000 thẻ xanh sẽ được cấp cho các nhà đầu tư thuộc diện Regional Center đạt tiêu chuẩn mỗi năm. Mức 3000 không phải số lượng giới hạn mà chỉ đơn giản là số lượng dành cho nhà đầu tư thông qua chương trình Regional Center mà thôi. Thực hiện chương trình này dồng nghĩa với nhà đầu tư sẽ phải tạo ra ít nhất là 10 việc làm dù trực tiếp hay gián tiếp là không giới hạn là lao động Mỹ từ chính số tiền đầu tư này.

Hồ sơ chương trình EB-5 Regional Center

Để được trở thành Regional Center nhằm tham gia chương trình EB-5 các doanh nghiệp hay cá nhân cần phải nộp hồ sơ vào Sở Di Trú Hoa Kỳ. Đơn xin bao gồm 3 mục chính là loại hình kinh doanh nhận vốn từ nhà đầu tư EB-5, việc làm tại ra trực tiếp hay gián tiếp từ khoản đầu tư và cuối cùng là ảnh hưởng tích cự lên nền kinh tế từ khoản đầu tư này.

Việc đầu tư của doanh nghiệp ra sao phụ thuộc chính vào Luật Chứng khoán Hoa Kỳ và thực thi bởi Luật Chứng khoán Bang và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa kỳ. Chính vì cần phải tuân thủ chính xác luật của nước sở tại mà nhà đầu tư cần tìm hiểu và nắm rõ luật trước khi tiến hành đầu tư thông qua chương trình EB-5.

Mặt khác trước khi tham gia vào chương trình đầu tư EB-5 qua Regional Center mà nhà đầu tư muốn xin thẻ xanh để định cư tại Mỹ thì cần làm thêm đơn xin độc lập để nộp vào Sở Di Trú Hoa Kỳ với tiểu sử gia đình, người đại diện gia đình, thành viên dưới 21 tưởi, người tài chính đầu tư nêu chi tiết. Thông qua đơn xin này Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ đánh giá và xác định xem nhà đầu tư có đủ tiêu chuẩn hay không để cấp visa.

Thực chất người tham gia vào chương trình EB-5 đều phải chấp nhận rủi ro cho số tiền mà mình đầu tư trong khoảng thời gian 2 năm này. Tuy nhiên để hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm đến các địa chỉ làm EB-5 uy tín để được hỗ trợ và tư vấn chính xác, rõ ràng nhất về luật cũng như các vấn đề liên quan.