Ngoài những chính sách định cư cho phép ứng viên có thể bảo lãnh vợ chồng và con cái cùng nhập cư thì hầu hết chương trình đều phải xin bảo lãnh riêng. Điều này đồng nghĩa với muốn bảo lãnh con cái sang định cư thì bậc làm cha làm mẹ phải là người bảo lãnh. Thế nhưng bảo lãnh con cái định cư Mỹ bằng cách nào và có điều kiện ra sao? Cùng tham khảo 3 chính sách bảo lãnh con định cư Mỹ hiện nay đang được áp dụng với người bảo lãnh là công dân Mỹ nhé.

Bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi

Với trường hợp con dưới 21 tuổi mà chưa lập gia đình của công dân Mỹ thì sẽ được ưu tiên thực hiện sớm đặc biệt visa của hồ sơ bảo lãnh diện này không bị giới hạn hay siết chặt như một chính sách bảo lãnh định cư khác. Như vậy visa của hồ sơ bảo lãnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức mà không phải khiến người được bảo lãnh phải chờ đợi.

Tuy nhiên tuổi của người được bảo lãnh không phải tính từ thời hạn mở hồ sơ mà sẽ được tính khi người bảo lãnh tiến hành nộp đơn xin bảo lãnh định cư diện này. Chính vì vậy người bảo lãnh cần chú ý để tránh tính trạng con quá tuổi khi tham gia để rồi phải chuyển sang hình thức bảo lãnh khác là bảo lãnh cho người trên 21 tuổi.

Đối với những trường hợp đứa trẻ đã trên 18 tuổi nhưng dưới 21 tuổi thì không cần cha mẹ bảo lãnh tài chính quá lâu nhưng nếu dưới 18 tuổi lại khác. Người bảo lãnh sẽ không cần phải có biên lai nộp thuế, chứng minh về tài chính, thu nhập của bản thân hay làm hồ sơ bảo trợ tài chính bởi đứa trẻ nhập cư Mỹ sẽ được nộp đơn xin nhập tịch theo cha mẹ.

Bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình

Trong trường hợp cha mẹ bảo lãnh cho con mình trên 21 tuổi mà chưa có gia đình thì có thể tham gia định cư theo diện ưu tiên F1. Tuy nhiên không giống như chính sách bảo lãnh con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình không bị hạn chế về lượng visa thì chương trình này lại ngược lại. Mỗi năn Mỹ sẽ đưa ra một con số cụ thể theo như Luật Di Trú Mỹ đã quy định để giới hạn lượng hồ sơ qua Mỹ thông qua mối quan hệ thân nhân kiểu này.

Chính vì vậy mà hồ sơ định cư Mỹ diện bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa có gia đình hay bị tồn đọng. Thời gian để chờ đợi hồ sơ sẽ được quyết định thông qua lịch chiếu khán (visa bulletin) hàng năm. Tuy nhiên nếu nói đơn giản thì người tham gia chính sách này sẽ mấy trung bình khoảng 7 năm chờ đợi và con số này sẽ được thay đổi hàng tháng tùy theo lịch visa được công bố với Trung tâm Chiếu khán quốc gia NVC hàng tháng.

Bảo lãnh con trên 21 tuổi và đã có gia đình

Nếu như chính sách bảo lãnh con trên 21 tuổi và chưa có gia đình đã phải chờ đợi đến 7 năm thì bảo lãnh cho con trên 21 tuổi và đã có gia đình thậm chí còn phải chờ lâu hơn. Người được bảo lãnh có thể sẽ phải chờ đến 11 năm để có thể biết liệu mình có được định cư Mỹ hay không.

Nói chính xác thì hồ sơ của chính sách này cũng bị giới hạn và được kiểm soát bởi lịch chiếu kháng (visa bulletin). Mỗi năm Mỹ sẽ giành ra khoảng 23,400 visa cho diện F3 này nên hồ sơ luôn bị tồn đọng. Tương tự như bảo lãnh diện F1 thời gian sẽ được thay đổi hàng tháng tùy theo lịch visa được công bố với Trung tâm thị thực chiếu khán quốc gia NVC hàng tháng.

Mối một chính sách bảo lãnh định cư Mỹ bằng cách nào thì cũng có điều kiện cụ thể nên ứng viên cần phải tìm hiểu rõ để tham gia đúng cách và đảm bảo hồ sơ hợp lệ.