Đầu tư EB-5 hiện đang là con đường nhanh nhất để lấy thẻ xanh Mỹ. Với mỗi đơn EB-5 thành công, nhà đầu tư sẽ nhận được thẻ xanh cho mình và cả gia đình. Tuy nhiên khi thực hiện đầu tư EB-5 bạn phải thông qua trung tâm vùng của Hoa Kì. Hãy tìm hiểu ngay tại bài viết dưới đây!

Trung tâm Vùng là gì?

Trung tâm vùng EB-5 là một tổ chức được chỉ định bởi Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tài trợ cho các dự án đầu tư vốn để đầu tư bởi các nhà đầu tư EB-5. Đầu tư EB-5 thông qua Trung Tâm Vùng là hình thức đầu tư đơn giản hơn so với đầu tư EB-5 trực tiếp. Tuy nhiên, hình thức này có những thuận lợi và rủi ro đi kèm mà các nhà đầu tư nên biết trước khi đưa ra quyết định.

Trung tâm vùng EB-5 là một tổ chức được chỉ định bởi Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (Nguồn: Internet)

Trung tâm Vùng EB-5 (RC) là một tổ chức đại lý dịch vụ cho các nhà đầu tư và các công ty muốn hoàn thành một dự án theo Chương trình EB-5. Trung tâm khu vực có thể là bất kỳ cá nhân kinh tế tư nhân hoặc công cộng nào liên quan đến việc thúc đẩy tăng vốn trong nước, tạo việc làm, nâng cao năng suất khu vực và tăng trưởng kinh tế. Ghi lại các trung tâm tư nhân tốt nhất cho những người nộp đơn xin EB-5 quan tâm nhiều hơn đến việc có được địa vị cư trú hơn là trực tiếp quản lý một khoản đầu tư.

Trung tâm vùng xét duyệt như thế nào?

Với hơn 200 trung tâm vùng EB-5 được duyệt bởi Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ.Vấn đề đầu tiên, Bạn nên bắt đầu từ trung tâm vùng nào ? Mỹ là vùng đất của nghệ thuật bán hàng và khi bạn chọn một trung tâm vùng, bạn phải tìm hiểu doanh số bán hàng của trung tâm vùng đó. Vì tiềm nay kinh tế của trung tâm vùng đó sẽ giúp bạn an toàn trong việc định cư tại Mỹ mà không gặp khó khăn gì.
Nếu bạn chọn một trung tâm vùng không có khả năng kinh tế, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới visa EB-5 của bạn.Dẫn tới việc kéo dài khả năng nộp đơn xin định cư Mỹ hay bạn đã định cư Mỹ nhưng trung tâm vùng không tạo đủ việc làm để duy trình visa EB-5 trong 2 năm để bạn xin lên thẻ xanh vĩnh viễn.Bạn và gia đình bạn sẽ bị trục xuất ra khỏi Mỹ.

Những lợi ích khi đầu tư vào các dự án của Trung tâm vùng?

Những lợi ích khi đầu tư vào các dự án của Trung tâm vùng? (Nguồn: Internet)

Đầu tư vào một dự án được chấp thuận phải thỏa tất cả những yêu cầu của chương trình cấp chiếu khán (visa) EB-5. Người đầu tư không cần phải lo lắng về việc phải đưa ra một chương trình kinh doanh để được Sở di trú chấp thuận vì trung tâm vùng sẽ làm việc này. Và việc phải chứng minh tạo số việc làm theo quy định cũng dễ dàng hơn cho Trung Tâm Vùng.