Dieu kien dau tu EB5 dành cho những nhà đầu tư là công dân Hoa Kỳ, những người có đủ điều kiện để có thể trở thành một nhà đầu tư được công nhận tại Luật Đầu tư Chứng khoán năm 1930. Có nghĩa là nhà đầu tư phải có:

– Có tổng giá trị tài sản ròng là 1.000.000 USD không bao gồm nhà cửa.

– Nhà đầu tư có thu nhập trung bình mỗi năm là 200.000 USD trong vòng 2 năm trước khi đăng ký và mang trong mình kỳ vọng kiếm được ít nhất nhiều hơn số tiền trên trong vòng 1 năm.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

– Thu nhập trung bình của cả gia đình ít nhất 300.000 USD trong vòng hai năm qua. Nhà đầu tư cũng phải là công dân trong sạch và có khả năng chứng minh được nguồn vốn đầu tư là hợp pháp. Nhà đầu tư cùng vợ/chồng, và các con phụ thuộc chưa kết hôn, dưới 21 tuổi đều có đủ điều kiện để xin visa EB5. Các nhà đầu tư cần phải quan tâm đến việc nhập cư vào Hoa Kỳ đồng thời duy trì việc cư trú hợp pháp ở Mỹ ít nhất 6 tháng trong 1 năm. Nếu như bố mẹ không có nhu cầu nhập cư thì có thể tặng tiền cho con đã trưởng thành của mình để con họ có khả năng nhập cư và cư trú ở Mỹ.

Phương pháp thực hiện dự án đầu tư EB5

– Đầu tư trực tiếp vào công ty của nhà đầu tư ở Mỹ

Nhà đầu tư có thể trực tiếp đầu tư hay thành lập doanh nghiệp mới của chính mình tại Mỹ, họ cũng có thể di chuyển doanh nghiệp của mình sang Mỹ hay mở một chi nhánh, công ty con độc lập ở Mỹ.

– Đầu tư vào công ty mới hoặc công ty tại Hoa Kỳ

Nhà đầu tư cũng có thể đầu tư dự án EB5 bằng cách thông qua một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ đang có nhu cầu tìm kiếm vốn đầu tư EB5.

– Đầu tư thông qua trung tâm vùng

Nếu muốn tham gia vào dự án EB5, nhà đầu tư cũng có thể tham gia thông qua trung tâm vùng đã được phê duyệt thực hiện dự án EB5 đối với những dự án hay ngành công nghiệp cụ thể trong số hơn 500 trung tâm vùng EB5 đã được chính phủ Mỹ phê duyệt.

Trung tâm vùng có lợi thế là đã có sẵn sự phê duyệt dự án trước của USCIS, mô hình kinh doanh và tài liệu mà chủ yếu làm cho  họ có một cơ hội đầu tư “chìa khóa trao tay”. Trung tâm vùng tiếp tục được hưởng lợi từ việc tạo việc làm trực tiếp và phát sinh và rủi ro được chia sẻ.

Các nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư thông qua một Trung tâm vùng EB-5 nên làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ đầu tư visa hoặc liên hệ trực tiếp với một trung tâm vùng đã được phê duyệt.

Làm thế nào để hiểu được dự án EB5

Khi đã đáp ứng được dieu kien dau tu EB5, nhà đầu tư cần phải hiểu rõ cơ hội đầu tư thông qua những câu hỏi như:

– Bạn kỳ vọng vào việc làm mà dự án tạo ra như nào?

– Để có được 2 loại visa không điều kiện và có điều kiện, hồ sơ của bạn đã được phê duyệt là gì? Bạn muốn cải thiện quy trình này bằng kế hoạch gì?

– Làm thế nào để bạn có kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư EB5?

– Những nhà đầu tư nào của Hoa Kỳ đã thực hiện thành công dự án?

– Những nhà đầu tư khác là ai?

– Có điều gì để đảm bảo cho dự án đầu tư EB5 hay không?

– Sau bao nhiêu năm thì bạn sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền gốc?

– Trong dự án, nhà đầu tư có bất kỳ cơ hội sở hữu lâu dài nào hay không?

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc