Chương trình định cư Canada diện Skilled Worker Express Entry được tạo ra nhằm thu hút những người có khả năng, kỹ năng chuyên môn cần thiết cho việc phát triển kinh tế Canada, cho họ cơ hội được trở thành một cư dân thường trú tại xứ sở lá phong. Vậy chương trình Express Entry cụ thể ra sao?

Express Entry là gì?

Express Entry chính thức được áp dụng kể từ ngày 02/1/2015. Với Express Entry, các ứng viên trước tiên phải đáp ứng được điều kiện của một trong ba chương trình định cư của Liên Bang (FSW – CEC – FST), sau đó các ứng viên sẽ chuẩn bị giấy tờ để hoàn thành hồ sơ Express Entry.

Định cư Canada
Diện Skilled Worker Express Entry được tạo ra nhằm thu hút những người có khả năng, kỹ năng chuyên môn. (Nguồn: Internet)

Express Entry là một hệ thống xử lý hồ sơ điện tử cho các chương trình nói trên cùng với một số chương trình Đề cử của Tỉnh (Provincial Nominee Programs)

Chỉ có những người hội đủ điều kiện để vào vòng Express Entry và đạt được điểm yêu cầu tối thiểu sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin nhập cư lao động lành nghề (ITA) trong một trong những yêu cầu được cập nhật thường xuyên do chính phủ thực hiện.

Express Entry (EE) là hệ thống quản lý và tính điểm các hồ sơ định cư Canada theo nhóm chương trình định cư kinh tế như:

 1. Chương trình định cư Lao động kỹ năng tay nghề liên bang (Federal Skilled Workers – FSW);
 2. Chương trình định cư Lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada (Canadian Experience Class – CEC);
 3. Chương trình định cư Lao động có tay nghề chuyên muôn của liên bang (Federal Skilled Trades – FST) và;
 4. Một số chương trình đề cử của Tỉnh Bang (Provincial Nominee Program – PNP).

Các bước nộp đơn định cư Canada diện Skilled Worker Express Entry

Định cư Canada
Các ứng viên hoàn thành hồ sơ Express Entry online, khi đó hệ thống Express Entry sẽ chấm điểm dựa trên các yếu tố cụ thể. (Nguồn: Internet)

Bước 1: Tạo hồ sơ Express Entry

Các ứng viên hoàn thành hồ sơ Express Entry online, khi đó hệ thống Express Entry sẽ chấm điểm dựa trên các yếu tố như sau

1. Điểm của đương đơn chính (main applicant):

 • Độ tuổi;
 • Trình độ học vấn;
 • Khả năng ngoại ngữ (ở đây, xét về tiếng Anh và tiếng Pháp, nếu bạn biết cả 2 ngôn ngữ thì sẽ được điểm cộng nhiều hơn);
 • Kinh nghiệm làm việc tại và ngoài Canada

2. Điểm cho vợ/chồng (spouse) đi theo (nếu có):

 • Trình độ học vấn;
 • Khả năng ngoại ngữ
 • Kinh nghiệm làm việc tại Canada

3. Điểm cho yếu tố chuyển đổi kỹ năng (transferability factors)

 • Khả năng ngoại ngữ cao và bằng cao đẳng cử nhân trở lên: 50 điểm
 • Kinh nghiệm làm việc Canada kết hợp với bằng cao đẳng cử nhân trở lên: 50 điểm
 • Khả năng ngoại ngữ cao và kinh nghiệm làm việc: 50 điểm
 • Kinh nghiệm làm việc tại Canada và ngoài Canada: 50 điểm
 • Khả năng ngoại ngữ và bằng nghề được chứng nhận bởi các tổ chức nghề của Canada: 50 điểm

Tổng số điểm tối đa ứng viên có thể đạt cho mục này là 100 điểm.

4. Điểm cộng thêm (bao gồm Job offer with LMIA hoặc PNP

 • Bằng cấp của Canada: 30 điểm
 • Job offer: 200 điểm
 • Giấy đề cử của tỉnh bang: 600

Sau khi bạn đã hoàn thành và hồ sơ của bạn nằm trong Express Entry pool, bạn sẽ nhận được một mã định danh (personal reference code) – mã này sẽ theo Express Entry profile của bạn trong vòng 1 năm trên Express Entry pool cũng như dùng để đăng ký hồ sơ trên Job Bank. Các hồ sơ trong Express Entry pool sẽ được chọn ra theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp.

Bước 2: Những ứng viên có điểm xếp hạng cao nhất sẽ được mời đăng kí thường trú nhân

Định cư Canada
Những ứng viên có điểm xếp hạng cao nhất sẽ được mời đăng kí thường trú nhân. (Nguồn: Internet)

Hội đồng xét duyệt sẽ gửi lời mời những ứng viên có điểm số cao nhất tham gia làm thủ tục nộp đơn đăng kí trực tuyến. Thường ứng viên chỉ phải chờ dưới 6 tháng cho kết quả sau khi nộp đơn, tuy nhiên trong quá trình chờ xét điểm trước đó có thể kéo dài tới 12 tháng. Do vậy một lời khuyên là bạn nên thường xuyên cập nhật hồ sơ của mình mỗi khi có sự thay đổi.

Nếu sau 12 tháng mà bạn không được mời nộp đơn xin thường trú, bạn có thể tạo mới lại một hồ sơ khác, nếu vẫn đủ điều kiện bạn sẽ tiếp tục vào danh sách chờ mời nộp đơn thường trú.

Một số lưu ý khi nộp đơn diện Skilled Worker Express Entry

Định cư Canada
Một số lưu ý khi nộp đơn diện Skilled Worker Express Entry. (Nguồn: Internet)

1. Các bạn luôn phải khai báo thông tin chính xác trong suốt quá trình tiến hành hồ sơ Express Entry. Nếu có bất cứ thay đổi gì, ví dụ như: tình trạng hôn nhân, điểm thi IELTS, hay nếu nhận được để cử của tỉnh bang (Provincial Nominee Program – PNP) thì cần cập nhật vào Express Entry profile.

2. Các loại giấy tờ như Lý lịch tư pháp, thời gian xin có thể mất nhiều thời gian, do đó, các bạn nên chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng, để khi có ITA, chúng ta có thể hoàn thành nhanh nhất (chú ý chúng ta chỉ có 60 ngày).

3. Nếu bạn chưa có job offer hay đề cử của tỉnh bang, bạn phải đăng ký thông tin trên Job bank để hồ sơ của bạn hợp lệ trong Express Entry pool.

4. Khi bạn sang Canada và được nhận PR thì bạn có quyền đến bất kỳ tỉnh nào tại Canada để sinh sống!

Một số cách để tăng điểm hồ sơ trong Express Entry pool
1. Tăng điểm ngoại ngữ và/hoặc học thêm ngôn ngữ thứ hai (ở đây là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh);
2. Tăng trình độ học vấn
3. Tìm được job offer with LMIA
4. Tìm kiếm được đề cử của tỉnh bang (PNP)
5. Tăng kinh nghiệm làm việc