Hiện nay nhiều người nước ngoài lựa chọn đầu tư vào các dự án EB-5 để có cơ hội lấy thẻ xanh Mỹ nhanh chóng. Tuy nhiên quý trình đầu tư cũng nhưn chọn một dự án EB-5 hợp lí là không dễ. Đa phần những dự án đã được Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận đơn I-924 thì sẽ an toàn và đáng tin cậy hơn. Hãy tìm hiểu lí do vì sao nhé!

Đơn I-924 là gì?

I-924 là đơn mà Trung Tâm Vùng (Regional Center) cần phải nộp cho Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) để được cấp phép thu hút vốn đầu tư EB-5 vào dự án thuộc vùng kinh tế trọng điểm (TEA). Sau khi đơn được duyệt, Sở sẽ cấp chỉ định Trung tâm Khu vực và Trung tâm Khu vực đó có thể bắt đầu nhận vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ triển khai các dự án EB-5.

I-924 là đơn mà Trung Tâm Vùng (Regional Center) cần phải nộp cho Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) (Nguồn: Internet)

Các Trung tâm Khu vực hiện tại muốn sửa đổi chỉ định ban đầu hay tìm kiếm cơ hội tương tự trước phi duyệt dự án cũng có thể nộp đơn I-924, còn được gọi là Đơn cho Trung tâm Khu vực theo Chương trình Thử nghiệm cho Nhà đầu tư nhập cư. Các đối tác, tổ chức chính phủ, hay bất kỳ cơ sở kinh doanh hiện tại nào ở Mỹ cũng có thể đăng ký chỉ định Trung tâm Khu vực. Một phần do số lượng đơn đăng ký tham gia chương trình EB-5 của các nhà đầu tư tăng, số lượng đơn cho Trung tâm Khu vực I-924 cũng ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Dự án đã được nhận đơn I-924 

Một khi Nhà Đầu Tư nộp đơn vào USCIS, hồ sơ sẽ được xem xét theo hai phần: Phần hồ sơ dự án và chứng minh tài chính. Việc dự án nhận được chấp thuận I-924 sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho nhiều nhà đầu tư trong việc định cư thông qua chương trình EB-5. Vì Sở Di Trú chỉ tập trung vào các giấy tờ chứng minh tài chính mà không cần xét duyệt các hồ sơ liên quan đến dự án do đó có thể rút ngắn thời gian xét duyệt so với bình thường. Và cơ hội hồ sơ I-526 được phê duyệt cũng sẽ nhanh hơn so với những dự án khác trên thị trường.

Những công ty đang tìm kiếm cơ hội để lập một Trung tâm Khu vực EB-5 cần phải nộp đơn I-924 cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Sau khi đơn được duyệt, Sở sẽ cấp chỉ định Trung tâm Khu vực. Trung tâm Khu vực đó có thể bắt đầu nhận vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ triển khai các dự án EB-5. Khoảng 90-95% trong tất cả những đơn EB -5 được nộp thông qua Trung tâm Khu vực do Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định.

Tại sao nên lựa chọn dự án EB-5 đã được chấp thuận đơn I-924?

Tại sao nên lựa chọn dự án EB-5 đã được chấp thuận đơn I-924? (Nguồn: Internet)

Để tiết kiệm thời gian trong quá trình xử lý hồ sơ đầu tư EB-5, nhà đầu tư nên lựa chọn những dự án đã nhận được phê duyệt đơn I-924 từ USCIS. Việc được chấp thuận cho đơn I-924 sẽ là một lợi thế lớn đối với các nhà đầu tư. Vì sau khi nhận được phê duyệt I-924 từ Sở Di Trú cho dự án, việc xét duyệt hồ sơ chỉ tập trung vào các giấy tờ chứng minh tài chính mà không xem xét lại các điều kiện theo yêu cầu chương trình EB-5 của dự án nữa. Do vậy tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều để nhận được sự chấp thuận từ USCIS cho bộ hồ sơ EB-5.

Những dự án đã nhận được phê duyệt từ USCIS đa qua quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt. Những dự án này có độ an toàn cao và chắc sẽ giúp nhà đầu tư có được thẻ xanh Mỹ. Lựa chonjmootj dự án đã được phê duyệt I-924 là một quyết đinh đúng đắn cho nhà đầu tư.