Với những người đã giành được quyền định cư thậm chí là trở thành công dân tại một quốc gia phát triển thì mong muốn được đoàn tụ với thân nhân vô cùng lớn. Thế nhưng hầu hết các chính sách định cư hiện nay nói chung và định cư Úc nói riêng thì chỉ cho phép người phụ thuộc là vợ hoặc chồng và con cái chưa trưởng thành. Chính vì vậy mà chính sách bảo lãnh cha mẹ nhập cư tạm thời đã được đưa ra.

Chính sách bảo lãnh cha mẹ nhập cư tạm thời

Thực tế chính sách bảo lãnh cha mẹ định cư Úc tạm thời đã được đưa ra với mục đích giúp cho người bảo lãnh cũng chính là công dân, thường trú nhân tại Úc và các công dân New Zealand đủ điều kiện được đoàn tự gia đình. Tuy nhiên loại thị thực mới được thông báo bởi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào ngày 5/5/2017 này sẽ không được sử dụng để thay thế cho các visa loại bảo lãnh cha mẹ hiện có.

Ngoài mục đích giúp người bảo lãnh có thể đoàn tụ gia đình thì chương trình mới này còn hy vọng có kể liên kết văn hoá cho trẻ em di cư Úc và thừa nhận các lợi ích xã hội thông qua việc đoàn tụ cha mẹ. Hơn nữa visa này được ban hàng còn để hỗ trợ giải quyết mối quan tâm của cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh về thời gian quá dài của chính sách này. Như vậy visa tạm thời sẽ hỗ trợ giúp cho những thân nhân là cha mẹ người bảo lãnh có thể ở lại và định cư Úc trong thời gian ngắn nhưng cũng có thể lên đến tối đa là 5 năm.

Đối tượng và yêu cầu tham gia chính sách

Chính sách bảo lãnh định cư Úc tạm thời dành cho cha mẹ nhưng đối tượng không nhất thiết chỉ có cha mẹ mà bao gồm cả những người như sau:

+ Người được bảo lãnh có thể là cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi hay người nuôi dưỡng của người bảo lãnh có đủ điều kiện.

+ Người được bảo lãnh là dượng hoặc mẹ kế của người bảo lãnh nhưng với điều kiện người này vẫn giữ mối quan hệ hôn nhân hay phối ngẫu với cha hoặc mẹ ruột của người bảo lãnh.

Tuy nhiên mỗi một lần xin cấp visa này thì chỉ có thể bảo lãnh tối đa là 2 người. Hơn nữa bản thân người được bảo lãnh còn phải đáp ứng các điều kiện mà chính sách bảo lãnh cha mẹ định cư Úc tạm thời đề ra như sau:

+ Người được bảo lãnh phải không cần phải được kiểm tra Cân bằng gia đình như nhiều chương trình bảo lãnh cha mẹ khác.

+ Ứng viên cũng chính là người được bảo lãnh cần phải có con là người bảo lãnh có đủ điều kiện chấp thuận đứng ra làm người bảo trợ.

+ Ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan đến lý lịch tư pháp, sức khoẻ và nhân cách mà Úc quy định để có thể nhập cảnh vào quốc gia này.

+ Người được bảo lãnh phải là đối tượng giữ và duy trì bảo hiểm sức khoẻ từ một nhà cung cấp hợp lệ trong suốt thời gian cư trú tạm thời tại Úc đồng thời cũng không có nợ y tế công cộng tại quốc gia này.

Thị thực mới này đã được thực hiện và đang trong quá trình được trình trước Thượng viện và nếu được thông qua thì có thể visa bảo lãnh định cư tạm thời dành cho cha mẹ sẽ được áp dụng vào cuối năm nay. Theo đó ứng viên tham gia có quyền xin cấp visa nhiều lần nhưng thời gian lưu trú tổng cộng không được quá 10 năm và mỗi lần không được quá 5 năm. Bên cạnh đó ứng viên còn phải nộp thêm lệ phí tùy thuộc vào thời gian lưu trú của mình cụ thể nếu ứng viên xin lưu trú 3 năm thì cần nộp 5.000 AUD trong khi 5 năm sẽ là 10.000 AUD.