Làm giấy khai sinh cho con khi định cư Mỹ

0
1092

Khai sinh và xác định quốc tịch của con là một trong những vấn đề mấu chốt trong lĩnh vực hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Quốc tịch đóng vai trò quyết định tới quyền và lợi ích hợp pháp của đứa trẻ. Định cư Mỹ, bạn cần nắm các chi tiết về thủ tục làm khai sinh chi con ở Mỹ.

Định cư Mỹ – Đăng kí khai sinh cho con

Theo quy định của Luật Di trú Hoa Kỳ, con cái của công dân Mỹ được sinh ở Việt Nam (và ở nước ngoài), bao gồm cả con ngoài giá thú (con riêng của chồng hay vợ với người thứ 3), có thể được cấp giấy khai sinh, hộ chiếu Mỹ và số an sinh xã hội (SSN) và trở thành công dân Mỹ hợp pháp.

Định cư Mỹ
Định cư Mỹ – Đăng kí khai sinh cho con theo quy định (Nguồn: Internet)

Người cha hay mẹ là công dân Mỹ phải nộp cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam các loại giấy tờ BẢN CHÍNH, kèm với bản dịch có công dân các loại giấy tờ sau đây:

– Giấy khai sinh của đứa trẻ;
– Hộ chiếu Mỹ, hay bằng quốc tịch Mỹ;
– Giấy tờ chứng minh người cha me là công dân Mỹ cư trú trên đất – Mỹ trước ngày sinh của đứa trẻ;
– Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có);
– Bản án ly hôn với người vợ chồng trước (nếu có);

Định cư Mỹ người giám hộ hay người được ủy quyền cũng có thể nộp đơn thay cho cha mẹ đứa trẻ.

Các trường hợp đăng kí khai sinh cho con

Khoản 1 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ – CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:

Định cư Mỹ
Các trường hợp đăng kí khai sinh cho con (Nguồn: Internet)

“3. Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.”

Như vậy, để chồng bạn đứng tên trong giấy khai sinh của con thì vợ chồng bạn cần có văn bản thừa nhận là con chung mà không cần làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Nếu vợ chồng bạn không làm văn bản thừa nhận là con chung thì khi đăng ký khai sinh cho con, thì chồng bạn phải làm thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con đồng thời với việc đăng ký khai sinh cho con

Đối với trường hợp bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình theo nhóm ưu tiên hạng 2 FB2B của Luật Di trú Mỹ thì có thể sẽ ảnh hưởng đến chồng bạn. Nếu chồng bạn có gia đình thì có thể bị chuyển sang nhóm ưu tiên hạng F3, khi đó thời gian để hoàn thành các thủ tục và xét duyệt sẽ lâu hơn.

Sau khi chồng bạn được bảo lãnh qua Mỹ thì chồng bạn có thể làm các thủ tục để nhận con (nếu vợ chồng bạn có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục này) và bổ sung hộ tịch theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP

“2. Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã được đăng ký khai sinh không có thông tin về người cha, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con mà làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con.”

Hồ sơ đăng ký khai sinh định cư Mỹ

Định cư Mỹ
Hồ sơ đăng ký khai sinh định cư Mỹ (Nguồn: Internet)

Đơn xin ghi chú vào sổ hộ tịch việc sinh đã đăng kí tại cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ và đề nghị được cấp giấy khai sinh theo biểu mẫu của Việt Nam.

Bản chính hoặc bản sao hộ chiếu Việt Nam còn giá trị (từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ gần nhất) của cha và mẹ (xuất trình bản chính để đối chiếu). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Việt Nam thì phải nộp các giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam như: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận đăng ký công dân.

Bản chụp giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ (I94), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị đối với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh (đối với người thường trú tại Hoa Kỳ), hộ chiếu Hoa Kỳ.

Định cư Mỹ
Bản chụp giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ (Nguồn: Internet)

Bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có).

Bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh do Hoa Kỳ cấp.

Trường hợp cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì nộp thêm thỏa thuận bằng văn bản của cha và mẹ về việc nhất trí lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con. Văn bản phải được ký trước mặt viên chức lãnh sự. Trong trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, văn bản này cần được công chứng bởi Notary Public