Cơ hội định cư Mỹ với tấm thẻ xanh chắc chăn không còn xa khi nhiều nhà đầu tư tham gia vào các dự án EB-5 của Mỹ. Và để quá trình nãy trở nên dễ dàng, ít rủi ro hơn, nhiều người lựa chọn trở thành một Trung tâm vùng. Có rất nhiều lợi thế cho các tổ chức kinh doanh khi nhận chỉ định Trung tâm Khu vực EB-5 từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Hãy cùng tìm hiểu làm thế nào để trở thành một Trung tâm vùng nhé!

Điều cần biết để trở thành một Trung tâm vùng

Hầu như bất cứ ai cũng có thể đăng ký tên trung tâm khu vực – không cần giấy phép đặc biệt. Thuật ngữ trung tâm khu vực đề cập đến bất kỳ đơn vị kinh tế nào, công hay tư, có liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm tăng doanh thu xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm và tăng đầu tư vốn trong nước trong dự án EB-5. Các mô hình kinh doanh đủ điều kiện để trở thành Các Trung tâm Vùng EB-5 bao gồm các cơ quan chính phủ, công ty hợp danh, các công ty và bất kỳ tổ chức thương mại nào tại Hoa Kỳ hiện có.

Điều cần biết để trở thành một Trung tâm vùng (Nguồn: Internet)

Chí phí để được phê duyệt Trung tâm Khu vực khá khác nhau. Chỉ với chính Đơn xin cơ bản, được gọi là đơn xin I-924 có phí 6.230 đô la để nộp cho USCIS. Tuy nhiên, toàn bộ phí phê duyệt thường đắt hơn thế và phần lớn phụ thuộc vào chi phí sử dụng dịch vụ của các chuyên gia EB-5 khác nhau.

Các bước để trở thành một Trung tâm vùng

  • Thành lập trung tâm khu vực: Có một số bước mà một tổ chức phải thực hiện để có được sự chấp thuận của Trung tâm Khu vực EB-5 từ USCIS. Các chi phí liên quan và các tài liệu cần phải được sản xuất sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của dự án. Mỗi hồ sơ của trung tâm khu vực phải có một dự án kèm theo, sự sẵn sàng của dự án thuộc ba loại USCIS: giả thiết, thực tế và mẫu mực.
  • Sử dụng các dịch vụ của các chuyên gia – những người đóng vai trò quan trọng trong quá trình chỉ định Trung tâm Khu vực: Phải có được những chuyên gia ngành để họ có thể bắt đầu làm việc theo những yêu cầu cá nhân của phê duyệt Trung tâm Khu vực. Phải thuê một nhà kinh tế học để chuẩn bị các báo cáo tạo việc làm và tính toán công việc. Nhà lập kế hoạch kinh doanh phải đưa ra kế hoạch kinh doanh. Một ngân hàng hoặc một đại lý chứng từ ủy thác cũng có thể cần thiết nếu khoản đầu tư được chia thành các tài khoản ủy thác. Một luật sư chứng khoán của công ty sẽ đảm bảo các khoản đầu tư được kết cấu phù hợp và tuân thủ tất cả các quy định SEC. Cuối cùng là một luật sư nhập cư sẽ giúp tiến hành xin chỉ định Trung tâm Khu vực từ USCIS.
  • Nộp đơn I-924 lên USCIS: Đơn I-924 là đơn thực tế được gửi lên USCIS để xin chỉ định Trung tâm Khu vực. Đơn này thường được chuẩn bị bởi luật sư nhập cư với sự hỗ trợ của các chuyên gia đã nêu ở trên.

Một số lưu ý khi trở thành Trung tâm vùng

Một số lưu ý khi trở thành Trung tâm vùng (Nguồn: Internet)

Xác định phạm vi địa lý và lợi ích kinh tế của dự án. Điều này bao gồm việc xác định ô địa lý trung tâm khu vực, trọng tâm ngành kinh doanh, cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động kinh doanh và số tiền đầu tư cần thiết cho dự án tiềm năng.

Trung tâm Khu vực phải quan sát các nhà đầu tư của mình và theo dõi những yêu cầu tạo việc làm từ các dự án. Trung tâm Khu vực cũng phải nộp một báo cáo tuân thủ hàng năm, được gọi là I-924a lên USCIS. Trung tâm Khu vực cũng phải nộp các giấy tờ chứng từ cho Ủy Ban Chứng Khoán và Hối Đoái và các cơ quan quản lý chứng khoán khác của tiểu bang và khu vực.