Định cư Mỹ hay Canada, Anh theo diện đầu tư thì chắc hẳn nhiều người Việt đặc biệt là những ai đang có ý định di dân đều biết. Thế nhưng định cư Úc theo diện đầu tư để lấy được visa thường trú mang tên 888B thì sao? Điều kiện để xin được thị thực thường trú vĩnh viễn này là gì và quyền lợi của gia đình ứng cử viên ra sao khi sở hữu nó?

Điều kiện tham gia đầu tư Úc theo thị thực 888B

Để có thể xin được visa thường trú 888B thì trước hết ứng cử viên phải là người đã tham gia và sở hữu visa từ chính sách định cư Úc theo diện đầu tư hay được biết đến là visa tạm trú 188. Nếu như hoàn thành các điều kiện kèm theo của chương trình đầu tư định cư này thì ứng cử viên mới có thể có cơ hội xin được visa 888B. Cụ thể yêu cầu đối với ứng cử viên nộp đơn xin cấp thị thực thường trú 888B như sau:

+ Ứng viên phải là người được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc bảo lãnh và có Thư bảo lãnh trước đó.

+ Người xin cấp thị thực phải hiện đang nắm giữ visa tạm trú diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh – Visa 188 và phải là người nộp đơn xin cấp visa tạm trú này khi tham gia chính sách đầu tư trước đó.

+ Cả ứng cử viên lẫn các thành viên gia đình nhập cư theo visa 188 đều không tham gia hoặc hưởng ứng các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư không được chấp nhận ở Úc.

+ Thực hiện tốt yêu cầu ràng buộc của chính sách định cư Úc theo diện đầu tư cụ thể là đầu tư 500.000 AUD vẫn được tiến hành tại tại thời điểm nộp đơn xin định cư chính thức và liên tục trong 4 năm. Đồng thời ứng cử viên phải có báo cáo về hoạt động đầu tư phù hợp với luật pháp khối Thịnh Vượng Chung hay luật riêng của tiêu bang hay vùng lãnh thổ đang thực hiện việc kinh doanh, đầu tư. Báo cáo này phải có kết quả tốt thì mới được chấp nhận.

+ Cam kết sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.

+ Đã có tối thiểu là 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm tình từ khi tham gia chính sách đầu tư tại quốc gia này.

+ Tuân thủ đầy đủ luật pháp, quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan tới việc đầu tư tại đây.

Lợi ích mà ứng cử viên được hưởng

Nếu như ứng cử viên cùng với các thành viên trong gia đình cùng nhập cư theo chính sách định cư Úc theo diện đầu tư tức là visa tạm trú 188 đều đáp ứng được các điều kiện trên thì sẽ được cấp visa 888B. Visa nàu là bằng chứng chứng minh tư cách thường trú nhân cũng như quyền thường trú vĩnh viễn của ứng cử viên và gia đình. Theo đó gia đình ứng cử viên sẽ được hưởng những quyền lợi cụ thể như sau:

+ Gia đình ứng cử viên có quyền được sống, làm việc cũng như học tập tại bất cứ đâu trên lãnh thổ Úc.

+ Bản thân ứng cử viên có quyền được phát triển và tiếp tục các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc trước đó.

+ Có quyền được hưởng mọi ưu đãi về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội.

+ Được tham gia vào chương trình Chăm sóc sức khoẻ của chính phủ Úc như công dân nước này.

+ Gia đình ứng cử viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về chính sách thuế.

+ Có quyền tự do đi lại hay ra vào lãnh thổ Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày visa được cấp. Hết thời hạn 5 năm này ứng cử viên sẽ phải xin visa Resident return hay một visa khác nếu muốn sinh sống lâu hơn tại Úc hoặc xin thi quốc tịch Úc nếu muốn.