Hiện nay sở di trú Mỹ tại việt nam là cơ quan duy nhất nhận hồ sơ bảo lãnh cũng như xét duyệt hồ sơ bảo lãnh di trú mỹ của các công dân tại việt nam.

Mở hồ sơ bảo lãnh là bước đầu tiên trong tiến trình xin thị thực di dân

Người bảo lãnh (Công dân Hoa Kỳ hay Thường Trú Nhân Hoa Kỳ) liên hệ với Sở Di Trú nơi người bảo lãnh đang sống. Người bảo lãnh cần nêu địa chỉ của mình trên đơn bảo lãnh và nộp đơn bảo lãnh cùng với phí mở hồ sơ theo hướng dẫn mở hồ sơ. Thời gian giải quyết hồ sơ bảo lãnh sẽ tùy thuộc vào văn phòng Sở Di Trú nơi hồ sơ bảo lãnh được mở.

Khi Sở Di Trú chấp thuận hồ sơ bảo lãnh, người bảo lãnh sẽ được gởi Thông báo Chấp thuận (Notice of Approval, mẫu I-171 hay I-797) và hồ sơ bảo lãnh được chuyển đến Trung tâm thị thực quốc gia để tiến hành các thủ tục tiếp theo của tiến trình.

Dựa vào mối quan hệ bảo lãnh giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh đang có ý định định cư mà mẫu đơn người bảo lãnh cần điền để nộp cho USCIS là khác nhau. Căn cứ vào mối quan hệ bảo lãnh và mục đích của việc đến Hoa Kỳ, người bảo lãnh sẽ điền một trong các mẫu đơn dưới đây:

 • Mẫu đơn I – 129F dành cho công dân Hoa Kỳ mở hồ sơ cho vợ/chồng hay hôn phu (thê) theo thị thực diện K (Lưu ý: Đối với thị thực không di dân dành cho vợ/chồng công dân Hoa Kỳ (K-3), người bảo lãnh còn cần phải điền và nộp đơn bảo lãnh I-130 (link to USCIS form)  khi tiến hành hồ sơ bảo lãnh theo mẫu I-129F. Thị thực K-3 phải được cấp tại nước mà người bảo lãnh kết hôn với đương đơn xin thị thực. Sau khi được cấp thị  thực không di dân K-3, người vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ sẽ được bảo lãnh đến Hoa Kỳ để đợi hoàn tất tiến trình giải quyết hồ sơ xin thị thực di dân I-130.
 • Mẫu đơn I – 130 là mẫu đơn dành cho công dân Hoa Kỳ hay Thường Trú Nhân Hoa Kỳ mở hồ sơ cho các thành viên gia đình (vợ, chồng, con, cha, mẹ, và anh chị em) theo diện thị thực bảo lãnh gia đình (IR or F)
 • Mẫu đơn I- 140 dành cho công ty Hoa Kỳ mở  bảo lãnh cho các nhân viên tiềm năng theo diện hồ sơ làm việc ( E) . Với diện hồ sơ này, công ty bảo lãnh ở Hoa Kỳ phải có được chứng nhận của Bộ Lao Động Hoa Kỳ xác nhận hiện ở Hoa Kỳ không có những lao động đủ điều kiện để đảm nhiệm công việc công ty đang cần.

Nộp đơn bảo lãnh vợ chồng cho sở di trú Mỹ

Sau khi người bảo lãnh và người được bảo lãnh đã được cấp giấy chứng nhận kết hôn, thì người bảo lãnh mới có thể nộp đơn bảo lãnh vợ/chồng của người đó với Sở Di Trú Mỹ.

Thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ bảo lãnh vợ chồng được Sở Di Trú chấp thuận sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm. Tuy nhiên, thông thường thì thời gian chấp thuận hồ sơ bảo lãnh sẽ mất khoảng 6 – 8 tháng.

Để nộp hồ sơ bảo lãnh vợ chồng cho sở di trú Mỹ thì cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ dưới đây:

– Đối với người bảo lãnh:

 • 1 bản photo hộ chiếu, giấy quốc tịch hoặc khai sinh Hoa Kỳ
 • 1 bản photo giấy hôn thú
 • 1 bản photo bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ/chồng cũ (nếu có)
 • 2 tấm hình 2 inch x 2 inch

– Đối với người được bảo lãnh:

 • 1 bản photo khai sinh
 • 1 bản photo bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ/chồng cũ (nếu có)
 • 2 tấm hình 2 inch x 2 inch
 • Phí nộp hồ sơ cho Sở Di Trú: 535 USD

Lưu ý: Nếu trường hợp người được bảo lãnh có con đi kèm thì cần bổ sung khai sinh của người con