Số phận của chương trình EB-5 vẫn là một đề tài mà mọi người quan tâm không ngừng nghỉ trong thời gian gần đây. Sau hai lần mở rộng tạm thời vào năm 2015, chương trình trung tâm vùng một lần nữa sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9 năm 2016. Vào thời điểm đó, Quốc hội có thể gia hạn chương trình trung tâm vùng với những thay đổi đáng kể sẽ làm tăng sự tuân thủ quy định đi kèm tăng ngưỡng đầu tư tối thiểu và những thứ khác.

Mặc dù nhiều sự chú ý tập trung vào số phận của chương trình trung tâm vùng, các nhà đầu tư và các thành phần khác của EB-5 cần lưu ý rằng chỉ có thành phần trung tâm khu vực của chương trình đầu tư nhập cư thực sự là tạm thời. Chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 cũng cho phép người nộp đơn trực tiếp đầu tư vào một doanh nghiệp mà không cần sự tham gia của trung tâm khu vực. Tùy chọn đầu tư trực tiếp này không phải đối mặt với sự hết hạn. Trên thực tế, khi ban hành lần đầu tiên vào năm 1990, chương trình EB-5 chỉ là một chương trình đầu tư trực tiếp; Trung tâm khu vực “Chương trình Thí điểm” đã được bổ sung vào năm 1992, và mặc dù nó không còn được gọi là một chương trình “thí điểm”, nó đòi hỏi phải được ủy quyền lại Quốc hội do tính chất tạm thời của nó.

Đầu tư trực tiếp là một chủ đề mà mọi nhà đầu tư đang rất quan tâm

Các nhà đầu tư muốn lùi bước sự không chắc chắn về chương trình trung tâm khu vực bây giờ có động lực lớn hơn để khám phá cơ hội đầu tư trực tiếp. Theo luật, các dự án đầu tư trực tiếp chia sẻ ba yêu cầu chính với các dự án Trung tâm Khu vực. Người nộp đơn nước ngoài phải thực hiện một khoản đầu tư vốn với số tiền $ 500,000 vào TEA (Khu vực Việc làm nhắm mục tiêu) hoặc $ 1,000,000 trong một doanh nghiệp thương mại mới (NCE) mà tạo ít nhất 10 thứ mới, công việc vĩnh viễn, toàn thời gian. Điều quan trọng cần lưu ý là vào cuối năm nay, Quốc hội có thể nâng ngưỡng tối thiểu cho tất cả các dự án dù nằm ở TEA hay không và sự gia tăng này sẽ ảnh hưởng đến các dự án đầu tư và trung tâm khu vực một cách công bằng.

Những thuận lợi và khó khăn của dự án đầu tư trực tiếp so với khu vực

Sự khác biệt chính giữa dự án Trung tâm Khu vực và Dự án Đầu tư Trực tiếp là yêu cầu tạo việc làm và vai trò quản lý của nhà đầu tư. Liên quan đến việc tạo việc làm, USCIS cho phép một dự án của trung tâm khu vực tính cả việc làm trực tiếp và gián tiếp, trong khi đó đầu tư trực tiếp thay thế yêu cầu đầu tư của mỗi cá nhân vào NCE tạo ra ít nhất 10 việc làm trực tiếp W-2 (hoặc giữ việc làm trong trường hợp kinh doanh gặp rắc rối). Nhiều người coi đó là lợi thế của trung tâm khu vực.

Ngoài ra, trong một dự án đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư được yêu cầu – ở mức tối thiểu – để lấp đầy vai trò tư vấn hoặc hoạch định chính sách trong kinh doanh. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phần ưu đãi. Trong các dự án trung tâm khu vực, các nhà đầu tư có xu hướng đóng vai trò thụ động hơn, thường là một đối tác hạn chế và hoặc một thành viên đầu tư trong một công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đầu tư trực tiếp có rất nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư EB-5 không quan tâm đến các nghĩa vụ hàng ngày của việc điều hành một doanh nghiệp, tùy chọn đầu tư trực tiếp có thể không hấp dẫn. Nhưng sự tham gia ngày càng tăng trong kinh doanh mang lại lợi ích của nó. Vì các nhà đầu tư trực tiếp đóng vai trò tích cực trong hoạt động kinh doanh của NCE, họ có nhiều quyền kiểm soát hơn dự án và vốn đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư luôn ý thức được hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Hơn nữa, một luật sư có tay nghề có thể giúp một nhà đầu tư giảm thiểu sự tham gia cần thiết của họ thông qua một định nghĩa cẩn thận về vai trò của họ trong kinh doanh.

Bên cạnh việc kiểm soát tốt hơn về kinh doanh và vốn đầu tư, các lợi thế khác của đầu tư trực tiếp bao gồm:

Thời gian ngắn hơn: Việc đầu tư vào dự án đầu tư trực tiếp nói chung nhanh hơn vì nhà đầu tư không cần phải chờ đợi việc thành lập Trung tâm Khu vực mới hoặc sửa đổi Trung tâm Khu vực hiện có trước khi dự án được lựa chọn và đầu tư của họ có đủ điều kiện để được phê duyệt.

Chi phí thấp: Vì các công việc gián tiếp sẽ không được tham gia, các nhà đầu tư có thể tránh được chi phí bổ sung để có được một báo cáo tác động kinh tế. Ngoài ra, các nhà đầu tư trực tiếp sẽ không phải trả phí hành chính cho một trung tâm vùng.

Tự do lựa chọn: Nhà đầu tư trực tiếp có thể lựa chọn một dự án trong hầu hết các ngành công nghiệp – dù là nhượng quyền thương mại hay tiểu thương – miễn là đó là một hoạt động kinh doanh hợp pháp và đáp ứng các yêu cầu đầu tư tối thiểu lợi tức cao hơn: Trong khi đầu tư vào trung tâm khu vực thường mang lại lợi nhuận rất thấp (thường là từ ½ đến 2%) thì đầu tư trực tiếp có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cả trong ngắn hạn và dài hạn, không hạn chế tỷ suất lợi nhuận.

Ít rủi ro hơn: Với sự kiểm soát trực tiếp trong kinh doanh, nhà đầu tư có thể tránh được một số mánh lới đầu tư liên quan đến các trung tâm khu vực công bố trên báo chí.
Tóm lại, đầu tư vào dự án đầu tư trực tiếp có thể rẻ hơn, ít rủi ro hơn, nhanh hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà đầu tư EB-5.

Bạn muốn đầu tư vào một dự án EB-5 nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Các nhà đầu tư phải xem xét cẩn thận loại hình đầu tư EB-5 thích hợp nhất cho nhu cầu cá nhân của họ và nghiên cứu siêng năng về sự phù hợp của dự án để đầu tư EB-5. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có kỹ năng của e-Council có thể đánh giá mục tiêu và hồ sơ của nhà đầu tư để giúp họ lựa chọn một doanh nghiệp phù hợp với họ và phù hợp với EB-5.

Phải cẩn thận khi đầu tư trực tiếp EB-5

Các luật sư của e-Council, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia khác cũng chuyên cunG cấp các dịch vụ thẩm định để trang bị cho các nhà đầu tư dự án EB-5 tiềm năng những thông tin cần thiết để đánh giá tính khả thi và tính khả thi của việc mở một doanh nghiệp mới và khả năng nó sẽ vượt qua sự giám sát của USCIS. Nếu doanh nghiệp vượt qua hội đồng quản trị, e-Council Inc. có thể tạo ra Kế hoạch kinh doanh phù hợp với họ và cung cấp một loạt các dịch vụ bổ sung được thiết kế cho ứng dụng EB-5. Làm việc với e-Council Inc. Để hoàn thành tất cả các tài liệu EB-5 của bạn giảm thiểu nhu cầu về dịch vụ bên ngoài từ các nguồn không liên quan; tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đa dạng của chúng tôi đã được kiểm tra đầy đủ và sẵn sàng ngay lập tức.

Không được lơ là điều kiện đầu tư trực tiếp cho các nhà đầu tư

[1] Mức đầu tư đủ điều kiện tối thiểu trong khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn ở Hoa Kỳ là 500.000 USD. Một khu vực việc làm được nhắm mục tiêu là một khu vực mà tại thời điểm đầu tư là một khu vực nông thôn hoặc một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150%của tỷ lệ trung bình toàn quốc. Một khu vực nông thôn là bất kỳ khu vực nào nằm ngoài khu vực thống kê đô thị (theo chỉ định của Văn phòng Quản lý và Ngân sách) hoặc bên ngoài ranh giới của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số 20.000 hoặc nhiều hơn theo cuộc điều tra dân số mười năm.

[2] Một “kinh doanh gặp khó khăn” là một trong những hoạt động đã tồn tại ít nhất là hai năm, đã phát sinh lỗ r cho các mục đích kế toán trong khoảng thời gian mười hai hoặc hai mươi bốn tháng trước ngày ưu tiên trên mẫu I của doanh nhân người nước ngoài -526, và khoản lỗ trong thời gian đó ít nhất bằng 20% ​​giá trị ròng của doanh nghiệp gặp khó khăn trước khi thua lỗ. Để xác định xem liệu kinh doanh gặp khó khăn có tồn tại trong hai năm hay không, những người kế thừa quan tâm đến kinh doanh gặp khó khăn sẽ được coi là đã tồn tại trong cùng thời gian với công việc họ đã thành công.