Có thẻ xanh (được gọi chính thức là thẻ thường trú nhân cho phép bạn sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ) Các bước bạn phải làm để xin thẻ xanh Mỹ sẽ khác nhau tùy theo tình huống cá nhân của bạn.

 1. Cách đăng ký thẻ xanh Mỹ:

Trước khi bắt đầu quá trình đăng ký, có hai câu hỏi mà bạn nên trả lời trước tiên:

 • Bạn có đủ điều kiện để áp dụng?

  Thẻ xanh Mỹ- tấm thẻ vạn năng mà ai cũng muốn sở hữu
 • Luật nhập cư Mỹ cung cấp nhiều cách để mọi người đăng ký thẻ xanh. Các yêu cầu về tình trạng hội đủ điều kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích và khả năng có thể đáp ứng của người nhập cư đang nộp đơn theo.
 • Hầu hết những người nộp đơn xin thẻ xanh sẽ phải hoàn thành ít nhất hai mẫu đơn – đơn xin di dân và đơn Green Card (Mẫu I-485). Một người nào đó thường phải nộp đơn thỉnh nguyện cho bạn (thường được gọi là tài trợ hoặc kiến ​​nghị cho bạn), mặc dù bạn có thể đủ điều kiện để tự nộp cho mình trong một số trường hợp. Dưới đây là các hình thức phổ biến nhất:
 • Mẫu I-130, Đơn Xin Tương Lai Người Niên Niên
 • Mẫu I-140, Đơn Xin Di Trú cho Người Lao Động nước ngoài
 • Mẫu I-730, Đơn kiện liên quan tị nạn
 • Mẫu I-589, Đơn xin tị nạn và về Trách nhiệm Loại bỏ

Các kiến ​​nghị khác bao gồm:

 • Mẫu I-360, Đơn xin Amerasian, Người góa bụa hoặc Người nhập cư Đặc biệt
 • Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân người nước ngoài
 • Mẫu I-918, Đơn xin tình trạng không Di trú
 • Mẫu I-929, Đơn xin đạt điều kiện Thành viên Gia đình của người không tham gia U-1

  Để có được thẻ xanh bạn phải tuân thủ một số quy định
 1. Quy trình đăng kí chung:

Các bước bạn phải làm để xin thẻ xanh sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình huống cá nhân của bạn. Tuy nhiên, đây là quy trình áp dụng chung mà hầu hết các ứng viên sẽ trải qua:

 • Ai đó thường phải nộp đơn xin di dân cho bạn (thường được gọi là tài trợ hoặc kiến nghị cho bạn). Trong một số trường hợp, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn cho chính mình.
 • Sau khi USCIS chấp thuận đơn xin di dân và có thị thực trong danh mục của bạn, bạn nộp đơn xin cấp thẻ xanh cùng với USCIS hoặc đơn xin thị thực với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
 • Bạn đi đến cuộc hẹn sinh trắc học để cung cấp dấu vân tay, ảnh và chữ ký.
 • Bạn đi phỏng vấn.
 • Bạn nhận được quyết định về đơn của bạn.

  Xin thẻ xanh đôi khi bạn sẽ gặp một vài rắc rối nhưng đừng từ bỏ nhé!
 1. Trong khi đơn xin thẻ xanh Mỹ của bạn đang trong thời gian chờ đợi với USCIS:
 • Nếu bạn đã gửi Mẫu I-485, đơn đăng ký vĩnh viễn hoặc điều chỉnh tình trạng, và trường hợp của bạn đang chờ giải quyết với USCIS, đây là một số thông tin hữu ích cần biết.
 • Cập nhật địa chỉ của bạn với USCIS: Nếu bạn di chuyển, bạn phải cập nhật địa chỉ của bạn với USCIS trong vòng 10 ngày kể từ ngày chuyển đến địa chỉ mới. Nếu bạn không cập nhật địa chỉ của mình, bạn có thể không nhận được thông báo quan trọng về trường hợp của bạn. Thay đổi địa chỉ của bạn với Bưu điện Mỹ sẽ không cập nhật địa chỉ của bạn với USCIS. Chuyển đến trang Thay đổi Địa chỉ Thông tin của họ để biết cách cập nhật địa chỉ của bạn với họ

Cập nhật tình trạng của trường hợp. Nếu bạn muốn cập nhật trạng thái hồ sơ về đơn của bạn, bạn có thể:

 • Vào trang Case Status Online và sử dụng số biên nhận Mẫu I-485 để tra cứu tình trạng hồ sơ của bạn.
 • Gửi yêu cầu điều tra vụ kiện nếu bạn cho rằng ứng dụng của bạn nằm ngoài thời gian xử lý thông thường
 • Gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Quốc gia số 1-800-375-5283.

Đối với những người khiếm thính, khiếm thính, điếc / mù hoặc có khuyết tật cần hỗ trợ chỗ ở:

 • (TTY) / ASCII: (800) 877-8339
 • Tiếng nói: (866) 377-8642
 • Dịch vụ chuyển tiếp video (VRS): (877) 709-5798
 • Thực hiện cuộc hẹn để vào văn phòng USCIS. Bạn có thể tìm thấy văn phòng USCIS nào gần nhất với bạn bằng cách truy cập vào trang Find A USCIS Office.
 • Nếu bạn cần đi du lịch : Nếu bạn cần rời khỏi Mỹ tạm thời trong khi mẫu I-485 của bạn đang chờ xử lý, vui lòng xem hướng dẫn cho Mẫu I-131, Hồ sơ Du lịch cho thêm thông tin. Thông thường, nếu bạn có một Mẫu I-485 đang chờ giải quyết và bạn rời khỏi Mỹ mà không có tài liệu tạm , bạn sẽ phải bỏ đơn đăng ký.
 1. Sau khi nhận được thẻ xanh Mỹ:
 • Thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) được cấp cho tất cả các cư dân thường trú làm bằng chứng cho phép họ được phép sống và làm việc tại Mỹ. Nếu bạn là thường trú nhân từ 18 tuổi trở lên, bạn luôn phải có thẻ xanh có giá trị trong bất cứ lúc nào.
 • Bạn nên gia hạn Thẻ Xanh nếu bạn là thường trú nhân và thẻ của bạn có hiệu lực trong 10 năm và đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong vòng 6 tháng tới. Bạn có thể bắt đầu quá trình gia hạn bằng cách:
 • Nộp Mẫu Trực tuyến I-90, Đơn xin thay thẻ Thường trú nhân.
 • Nộp mẫu I-90 bằng thư.

  Còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu cho mình một chiếc thẻ xanh

( Lưu ý: KHÔNG nộp Mẫu I-90 nếu bạn có Thẻ xanh 2 năm.)

Loại bỏ điều kiện về thẻ xanh Mỹ 2 năm của bạn:

 • Người có hộ khẩu có điều kiện phải nộp đơn yêu cầu xóa bỏ điều kiện trong 90 ngày trước khi thẻ hết hạn.
 • Không thể gia hạn thẻ 2 năm. Các điều kiện phải được loại bỏ hoặc bạn sẽ mất tư cách thường trú nhân.
 • Một người thường trú có điều kiện nhận được Thẻ xanh có giá trị trong 2 năm.

Để vẫn là thường trú nhân:

 • Một cư dân thường trú có điều kiện dựa trên gia đình phải nộp Mẫu I-751, thỉnh nguyện xin xóa điều kiện về Cư dân, trong 90 ngày trước khi thẻ hết hạn.
 • Một nhà đầu tư có trụ sở tại nhà đầu tư có điều kiện phải nộp Mẫu I-829, Đơn của doanh nhân để hủy điều kiện, trong 90 ngày trước khi thẻ hết hạn.
 • Cư trú vĩnh viễn có điều kiện. Một người thường trú có điều kiện nhận được thẻ xanh có giá trị trong 2 năm. Để vẫn là thường trú nhân, thường trú nhân có điều kiện phải nộp đơn yêu cầu xóa bỏ điều kiện trong 90 ngày trước khi thẻ hết hạn. Bạn không thể gia hạn thẻ có điều kiện. Các điều kiện phải được loại bỏ hoặc bạn sẽ mất tư cách thường trú nhân.
 • Loại bỏ điều kiện
 • Để loại bỏ các điều kiện trên một thẻ xanh dựa trên hôn nhân, bạn phải nộp Mẫu I-751, Thỉnh nguyện để Xóa Điều kiện cư trú.
 • Để loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh cho doanh nhân, bạn phải nộp Mẫu I-829, Đơn của Doanh nhân để Hủy Điều kiện.
 • Thay thế thẻ của bạn: Bạn nên nộp Mẫu I-90 để thay thế Thẻ Xanh của bạn nếu nó bị mất, bị đánh cắp hoặc bị cắt xén. Bạn có thể yêu cầu thay thế Thẻ xanh của bạn vì một số lý do giới hạn khác. (Ví dụ: Thẻ của bạn đã được phát hành trước khi bạn 14 tuổi và bạn đã tròn 14 tuổi, trừ khi thẻ của bạn hết hạn trước ngày sinh nhật thứ 16 của bạn.)
 • Nhắc nhở về Quyền lợi Thẻ xanh. Bạn có thể sử dụng Thẻ xanh của mình để:

Chứng minh hợp lệ việc làm tại Hoa Kỳ khi hoàn thành Mẫu I-9, xác minh tình trạng hội đủ điều kiện tuyển dụng.

 • Nộp đơn xin Thẻ An Sinh Xã Hội và giấy phép lái xe do tiểu bang đưa ra.Một Thẻ xanh có giá trị để trở lại Hoa Kỳ sau một chuyến đi ra nước ngoài nếu bạn không để lại lâu hơn 1 năm. Nếu chuyến đi của bạn kéo dài hơn 1 năm, cần có giấy phép làm lại.

Để tránh mất quyền lợi của mình bạn cần lưu ý hạn của thẻ xanh của mình để có thể đăng kí cấp lại kịp thời