Theo quy định thì cứ trở thành một công dân hay thường trú nhân tại một quốc gia thuộc châu Âu thì cũng đồng nghĩa với ứng viên có quyền được định cư châu Âu. Chính vì vậy mà nhiều người đã chọn những con đường đơn giản với thời gian nhanh chóng hơn và đầu tư cho thị trường bất động sản của đảo Síp chính là một trong số đó.

Điều kiện để được tham gia vào chính sách

Để được tham gia vào thị trường bất động sản bằng cách đầu tư từ nguồn vốn ở nước ngoài và định cư châu Âu thì doanh nhân quốc tế cũng chính là ứng viên cần phải đáp ứng được khả năng về tài chính. Việc đầu tư này dựa trên việc ứng viên gửi một số vốn tối thiểu là 30.000 Euro vào một tài khoản mới tại Síp.Không chỉ gửi mà ứng viên cần phải có thư xác nhận từ một tổ chức tài chính tại quốc đảo này đồng thời cam kết sẽ duy trù tài khoản này tối thiểu là 3 năm.

Tuy nhiên đối tượng chính sách đầu tư đảo Síp không chỉ có duy nhất ứng viên mà còn cả những người phụ thuộc. Những người phụ thuộc được cùng nhập cư ở đây sẽ bao gồm vợ hoặc chồng và thân nhân khác. Cụ thể nếu như người phụ thuộc là vợ hoặc chồng và các con dưới 18 tuổi yêu cầu ứng viên phải thêm vào thu nhập hàng năm của mình là 5.000 Euro của 30.000 Euro bản thân. Số tiền này được đưa ra để đảm bảo mức sống tối thiểu của ứng viên và những người phụ thuộc kể cả không làm việc tại đảo Síp. Nếu như ứng viên đưa cả cha mẹ bao gồm cả cha mẹ của vợ hoặc chồng thì mỗi người cần phải có thêm 8.000 Euro.

Hơn nữa trong số tiền mà ứng viên đầu tư cho bất động sản là 300.000 Euro không bao gồm thuế thì ứng viên phải đảm bảo thanh toán ít nhất là 200.000 Euro. Để đảm bảo và chứng minh quyền sở hữu nhà đất là hợp pháp thì ứng viên cần có đơn xin được Cục đất đai và khảo sát bất động sản chấp thuận. Kể cả khi ứng viên bảo lãnh cho cho con trên 18 tuổi định cư cũng cần phải đầu tư cho con số tài sản tương ứng và người đứng tên của tài sản này có thể là bản thân đứa con hoặc là đứng tên chung của con và cha mẹ.

Thủ tục nộp và xét đơn đầu tư

Dĩ nhiên để có thể tham gia vào chính sách định cư châu Âu thông qua đầu tư bất động sản tại đảo Síp thì ứng viên cần phải nộp đơn xin cũng như hoàn thành các thủ tục khác liên quan. Cụ thể hồ sơ sẽ được ứng viên chuẩn bị bằng cách điền các đơn cũng như thu thập các tài liệu cần thiết về tài chính, lý lịch, tình trạng hôn nhân… Hồ sơ này sẽ được nộp tại cục Đăng kiểm và dân sự (CRMD) của quốc gia này. Trong đó ứng viên có thể sử dụng dịch vụ của đại lý di trú có thẩm quyền để được tư vấn, xét duyệt. Ứng viên cần phải nộp phí cho Cục Đăng kiểm và dân sự là 500 Euro.

Hơn nữa ứng viên không chỉ nộp mà cần một được thay mặt để hoàn thành các thủ tục về phát lý hoặc đại diện đó là đại lý di trú thì cần phải có thư ủy quyền và các thông tin liên lạc với người đại diện này. Mặt khác đơn xin cần phải được Cụ đăng kiểm và dân sự xử lú và xét duyệt sau đó mới trình lên Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông qua thư ký thường trực của Bộ Nội vụ. Nếu như hồ sơ được chấp nhận thì ứng viên sẽ được yêu cầu tham gia phỏng vấn sau khi có được sợ đồng ý của thư ký thường trực của Bộ Nội vụ. Nếu hoàn thành các công đoạn đúng như trên mà không có gì sơ sót thì ứng viên sẽ được tham gia vào thị trường bất động sản đảo Síp và hưởng các quyền lợi tại đây. Quan trọng là chính sách này có thời gian xét duyệt hồ sơ khá nhanh, nếu ứng viên đã nộp đầy đủ giấy tờ thì chỉ mất 2 tháng là có thể biết mình có được chấp nhận hay không.