Visa L1 là gì?

Visa L1 Mỹ là loại visa không định cư, cho nhép những nhà tuyển dụng Mỹ có thể điều chuyển một giám đốc, quản lý hay nhân viên có chuyên môn, kiến thức liên quan đến lợi ích của công ty từ cho nhánh nước ngoài đến Mỹ để làm việc. Ngoài ra, visa L1 cũng cho phép một công ty, doanh nghiệp ở nước ngoài chưa có văn phòng, công ty con ở Mỹ cho một giám đốc, quản lý, nhân viên ưu tú đến Mỹ để thiết lập chi nhánh văn phòng hoặc công ty con mới ở Mỹ. Người đại diện của công ty cần phải nộp đơn xin lao động không định cư co USCIS – Sở Di trí Hoa Kỳ.

Điều kiện để có Visa L1:

Đối với doanh nghiệp:

Để có thể sở hữu visa L1, doanh nghiệp cần đáp ứng được những điều kiện sau:

– Phải có một mối liên hệ giữa 2 công ty tại Mỹ  cũng như tại nước ngoài (công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, hoặc liên kết);

– Đã có, hoặc chắc chắn sẽ làm kinh doanh dưới dạng doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và sở hữu gián tiếp hay trực tiếp ít nhất 1 tổ chức đủ điều kiện tại nước khác trong thời gian có người hưởng visa L1 được thường trú tại Mỹ. Những doanh nghiệp này phải có tính khả thi và không bắt buộc phải tham gia vào chương trình thương mại quốc tế.

– Công việc kinh doanh là cung cấp thường xuyên, liên tục và có hệ thống các hoàn hóa hoặc dịch vụ của một tổ chức đủ điều kiện.

Đồi với nhân viên (là giám đốc, quản lí hay nhân viên chuyên môn)

– Nhân viên đó phải làm việc cho tổ chức có đủ điều kiện ở ngoài Hoa Lỳ trong 1 năm liên tục của 3 năm liên kề khi muốn xin visa L1.

– Có mong muốn được nhập cảnh vào Mỹ với mục đích điều hành quản lý hoặc cung cấp những kiến thức chuyên môn của mình cho chi nhánh của công ty, doanh nghiệp.

Các dạng visa L1

Visa L1-A dành cho nhà điều hành hoặc quản lý

Những nhà quản lý, điều hành được trao khả năng ra quyết định quan trọng, mang ảnh hưởng lớn và không bị giám sát.

Visa L1-B dành cho những nhân viên có kiến thức chuyên môn

Là người có kiến thức chuyên môn về sản phẩm, dịch vụ, quản lý, kỹ thuật, nghiên cứu, những quyền lợi khác với ứng dụng trong thị trường quốc tế, hoặc là người có kiến thức chuyên môn và trình độ trong những thủ tục, quy trình của công ty.

Thời gian lưu trú

Một visa L1 có thời gian lưu trú ban đầu là 3 năm. Tuy nhiên, sau khi hết hạn thì bạn có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn thời gian được định cư ở Mỹ. Tổng thời gian tối đa để được định cư ở Mỹ cho một giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý là 7 năm, những nhân viên có kiến thức chuyên môn là 5 năm. Nếu văn phòng tại Hoa Kỳ là văn phòng mới thì USCIS sẽ chấp thuận thời gian nghỉ phép là 1 năm.

Lợi ích của Visa L1

–  Được mở công ty con, chi nhánh văn phòng tại bất kỳ đâu trên nước Mỹ

– Được xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ

– Người được nhận visa L1 tối đa tại Mỹ là 7 năm cho vị trí giám đốc, quản lý hoặc 5 năm cho những nhân viên chuyên môn

– Vợ hoặc chồng và con cái vị thành niên của người sở hữu visa L1 cũng có thể đi cùng.

– Vợ hay chồng của người sở hữu visa L1 sẽ có cơ hội làm việc hợp pháp tại Mỹ.

– Con cái của người sở hữu visa L1 sẽ được học miễn phí từ cấp 1 đến cấp 3 tại trường công, đồng thời được hưởng những phúc lợi xã hội.

– Cả gia đình người sở hữu visa L1 sẽ có cơ hội được nhận thẻ xanh chỉ sau 1 năm sống và làm việc tại Mỹ.