Với thị trường EB-5 rộng lớn hiện nay, nhà đầu tư rất khó tìm được một dự án EB-5 an toàn và ít rủi ro. Với việc được chấp nhận đơn I-924, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể bị thuyết phục trước các dự án EB-5. Tuy nhiên để có được sự phê duyệt này không phải là việc dễ dàng. Hãy tìm hiểu những dự án EB-5 phải đáp ứng những gì để được phê duyệt I-924 nhé!

Những yêu cầu khắt khe của USCIS

Yêu cầu đầu tiên, Trung tâm Khu vực phải tập trung vào một vị trí địa lý cụ thể. Bằng chứng: Bản đồ chi tiết địa điểm đề xuất của Trung tâm Khu vực. Yêu cầu thứ hai là Trung tâm Khu vực phải chứng minh rằng mỗi nhà đầu tư EB-5 cần tạo ra 10 công việc toàn thời gian. Bằng chứng: báo cáo kinh tế, kế hoạch kinh doanh, lập đề án tài chính/cung cấp bản chứng minh cách thức sử dụng vốn.

Những yêu cầu khắt khe của USCIS (Nguồn: Internet)

Yêu cầu tiếp theo là mô tả các hoạt động xúc tiến của Trung tâm Khu vực đã đề xuất. Bằng chứng: bản mô tả chi tiết các hoạt động xúc tiến trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai; ngân sách cho các hoạt động xúc tiến; bằng chứng chứng minh vốn được phân phối cho các hoạt động xúc tiến. Yêu cầu cuối cùng là bằng chứng chứng minh Trung tâm Khu vực sẽ tuân thủ mọi quy định EB-5. Tài liệu về cơ cấu kinh doanh của cả Trung tâm Khu vực và các doanh nghiệp thương mại mới sẽ liên doanh với Trung tâm Khu vực.

Nộp đơn xin phê duyệt I-924

Muốn được USCIS chấp thuận I-924 luật sư cần phải nộp nhiều mẫu bằng chứng kèm theo đơn cho Trung tâm Khu vực. Các mẫu cho bằng chứng được yêu cầu khác nhau phụ thuộc vào từng dự án EB-5 cụ thể nhưng nhìn chung bao gồm:

+ Trung tâm Khu vực phải tập trung vào một vị trí địa lý cụ thể. Bằng chứng là bản đồ chi tiết địa điểm đề xuất của Trung tâm Khu vực.

+ Yêu cầu: Trung tâm Khu vực phải chứng minh rằng mỗi nhà đầu tư EB-5 cần tạo ra 10 công việc toàn thời gian. Bằng chứng là: báo cáo kinh tế, kế hoạch kinh doanh, lập đề án tài chính/cung cấp bản chứng minh cách thức sử dụng vốn. Bản câu hỏi nhà đầu tư được công nhận hợp đồng IP hoặc LLC về hình thức đầu tư EB-5…

Một số lưu ý về đơn I-924

Thông thường đơn I-924 được nộp bởi các luật sư di trú, với sự hỗ trợ của các luật sư (Nguồn: Internet)

Thông thường đơn I-924 được nộp bởi các luật sư di trú, với sự hỗ trợ của các luật sư về chứng khoán của công ty, chuyên gia kinh tế, kế toán, và những người lập kế hoạch kinh doanh. Phí nộp đơn I-924 là 6.230 đô la. Đơn được nộp cho Trung tâm Dịch vụ California thuộc USCIS. Thông thường, thời gian xử lý một đơn I-924 mất khoảng 4 đến 10 tháng, có thể lâu hơn. Đôi khi, USCIS yêu cầu đương đơn I-924 cung cấp thêm thông tin bổ sung.

Trung tâm Khu vực cũng phải nộp một Bản phụ lục I-924A cho mỗi năm tài chính sau lần phê duyệt đầu tiên. Bản phụ lục I-924A giúp chứng minh rằng Trung tâm Khu vực đã tuân theo tất cả quy định của chương trình EB-5 và vẫn đủ tiêu chuẩn được chỉ định làm Trung tâm Khu vực.